Actualidad

O concelleiro non adscrito e afiliado de Ames destaca que o número de vehículos que pasan a diario polo Milladoiro duplican o número de habitantes desta vila

 

JAVIER LÓPEZ URXE UNHA SOLUCIÓN AO PROBLEMA DO TRÁFICO NO MILLADOIRO PARA REDUCIR A SINISTRALIDADE E ACTIVAR O TECIDO INDUSTRIAL

 

Ames, 4 de febreiro de 2018.-  O concelleiro non adscrito de Ames e afiliado de Vía Centrum, Javier López, vén de demandar “unha urxente intervención política para solventar os problemas que implica o continuo tráfico pola estrada N-550 ao seu paso polo Milladoiro”. “Un dos motivos principais –sinala Javier López- é reducir a sinistralidade nesta vila que rexistra anualmente unha media de ao redor de medio cento de feridos de distinta consideración, ademais de, lamentablemente, algún falecemento”.

Neste sentido, Javier López destaca que “non é de recibo que os políticos dean as costas ao Milladoiro coma o veñen facendo, e neste caso, a unha situación na que o número de vehículos que pasa cada día polo Milladoiro duplica con creces o número de habitantes nesta vila”.

Javier López engade que Vía Centrum vén actualizando cada ano, desde que forma parte do Concello de Ames, un informe no que se recolle un incremento constante do tráfico nos últimos tres anos.

“Desde que asumín as competencias coma concelleiro sempre tiven como prioridade buscar unha solución a este tema e, desde Vía Centrum, puxemos varias veces enriba da mesa a necesidade de facer de balde o treito da autoestrada entre Santiago e Padrón como medida de desconxestión do tráfico no Milladoiro, o que conlevaría a redución da sinistralidade”, manifestou. A esta mellora hai que engadir outras coma a diminución da contaminación acústica e ambiental na vila.

Ademais, para o concelleiro non adscrito de Ames, a supresión da peaxe no treito Santiago-Padrón “suporía comunicar a actividade empresarial e económica de Ames cunha vía de alta capacidade e incluso favorecería o interese de novas empresas polo polígono do Milladoiro”.

Javier López lembra que xa hai antecedentes similares coma a supresión da peaxe da Barcala e de Rande e que “o argumento esgrimido naquel momento polo Ministerio de Fomento foi o mesmo que agora utiliza no caso de Santiago-Padrón” e ante isto destaca que “é preciso unha maior implicación do Goberno municipal de Ames”.

 

El concejal no adscrito y afiliado de Vía Centrum destaca que el número de vehículos que pasan a diario por el Milladoiro duplica el número de habitantes de esta villa

 

JAVIER LÓPEZ URGE UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL TRÁFICO EN EL MILLADOIRO PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD Y ACTIVAR EL TEJIDO INDUSTRIAL

 

Ames, 4 de febrero de 2018.- El concejal no adscrito de Ames y afiliado de Vía Centrum, Javier López, demanda “una urgente intervención política para solucionar los problemas que implica el continuo tráfico a su paso por la carretera N-55 a su paso por El Milladoiro”. “Uno de los motivos principales –señala Javier López- es reducir la siniestralidad en esta villa que registra anualmente un promedio de alrededor de medio centenar de heridos de distinta consideración, además de, lamentablemente, algún fallecimiento”.

En este sentido, Javier López destaca que “no es de recibo que los políticos den la espalda al Milladoiro como lo vienen haciendo, y en este caso, a una situación en la que el número de vehículos que pasa cada día por El Milladoiro duplica con creces el número de habitantes en esta villa”.

“Desde que asumí las competencias como concejal siempre tuve como prioridad buscar una solución a este tema y, desde Vía Centrum, pusimos varias veces encima de la mesa la necesidad de hacer gratuito el tramo de la autopista entre Santiago y Padrón como medida de descongestión del tráfico en El Milladoiro, lo que conllevaría la reducción de la siniestralidad”, manifestó.

A esta mejora hay que añadir otras como la disminución de la contaminación acústica y ambiental en la villa. Además, para el concejal no adscrito de Ames, la supresión del peaje en el tramo Santiago-Padrón “supondría comunicar la actividad empresarial y económica de Ames con una vía de alta capacidad e incluso favorecería el interés de nuevas empresas por el polígono del Milladoiro”.

Javier López recuerda que ya hay antecedentes similares como la supresión del peaje de la Barcala (A Coruña) y de Rande (Pontevedra) y que “el argumento esgrimido en aquel momento por el Ministerio de Fomento fue el mismo que ahora utiliza en el caso de Santiago-Padrón” y ante esto destaca que “es preciso una mayor implicación del Gobierno municipal de Ames”.

 

VÍA CENTRUM, CIDADÁNS DE GALICIA Y CCD INICIAN CONVERSACIONES PARA CONCURRIR EN COALICIÓN A LAS PRÓXIMAS CITAS ELECTORALES
 

Defienden que los ciudadanos necesitan una verdadera opción de centro que practique lo que defiende y ejercite una verdadera democracia interna 

 

Santiago, 30 de enero de 2018.- Las formaciones políticas Vía Centrum, Cidadáns de Galicia y Coalición de Centro Democrático (CCD) acaban de anunciar su intención de iniciar conversaciones y trabajos para “conformar instrumentos de acción política tanto en base a programas electorales como a posibles coaliciones, que den repuesta a una mayoría social que no encuentra atención en los partidos actualmente gobernantes en la Comunidad Autónoma de Galicia y sus ayuntamientos”. 
Así lo hacen constar en un declaración conjunta en la que destacan que “hoy, más que nunca, desde nuestra transición política de la dictadura a la democracia, España, y Galicia, necesitan una alternativa política que sea realmente de centro político, socio liberal, democrática y reformista al servicio del pueblo”.
Al mismo tiempo, las tres formaciones destacan que hoy en día son varios los partidos que “quieren ocupar ese lugar, pero no vemos en ellos las ideas propias del centro que debe practicar lo que predica y debe ejercitar la democracia interna como mejor forma de proyectar la necesaria democratización el Estado”.
Los tres partidos políticos, “de intachable trayectoria democrática y de trabajo por España y Galicia” ratifican su compromiso con la ciudadanía en cuanto a “no escatimar esfuerzos para con los valores del centro político de concordia, consenso y diálogo de cara a diseñar conjuntamente una alternativa política que responda a las expectativas, necesidades y esperanzas de la ciudadanía ante las próximas citas electorales”. 

 

Nota de Prensa
Nota CCD 30-01-2018.pdf
Documento Adobe Acrobat [529.0 KB]

Representantes de CCD Galicia han sido invitados a reuniones de la agrupación de Via Centrum Ferrol

O presidente deste partido político destaca que Mariano Rajoy ten a legalidade da súa parte


VÍA CENTRUM LAMENTA A DECLARACIÓN GOLPISTA DE CATALUÑA E AVOGA POR APLICAR DE INMEDIATO O ARTIGO 155 DA CONSTITUCIÓN PARA RESTABLECER A ORDE DEMOCRÁTICA


Santiago, 27 de outubro de 2017.-  O partido político Vía Centrum vén de condenar enerxicamente a deriva golpista do Goberno da Generalitat de Cataluña ao declarar a República de Cataluña e esíxelle ao Goberno central “unha resposta contundente de acordo coa Constitución e as leis vixentes”.
O presidente de Vía Centrum, José Luís Méndez, destaca que o transcorrer dos acontecementos fan necesario "aplicar o artigo  155 da Constitución”, o que "xa se debería ter feito hai tempo”.
José Luis Méndez lembra que o propio artigo fai fincapé no aspecto “necesario” da súa adopción xa que expresa literalmente que o  Goberno poderá adoptar as medidas necesarias para obrigar a aquela ao cumprimento forzoso de ditas obrigas ou para a protección do mencionado interese xeral”. Neste sentido, Vía Centrum entende que tampouco se debe caer “en medias tintas nin en aplicacións moduladas". "O artigo é moi  claro e o presidente do Goberno español ten a legalidade da súa parte, só ten que cumprila”,afirma. 


El presidente de este partido político destaca que Mariano Rajoy tiene la legalidad de su parte


VÍA CENTRUM LAMENTA LA DECLARACIÓN GOLPISTA DE CATALUÑA Y DEFIENDR APLICAR DE INMEDIATO El ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN PARA RESTABLECER EL ORDEN DEMOCRÁTICO


Santiago, 27 de octubre de 2017.-  El partido político Vía Centrum acaba de condenar enérgicamente la deriva golpista del Gobierno de la Generalitat de Cataluña al declarar la República de Cataluña y le exige al Gobierno central “una respuesta contundente de acuerdo con la Constitución y las leyes vigentes”.
El presidente de Vía Centrum, José Luis Méndez, destaca que el transcurrir de los acontecimientos hacen necesario "aplicar el artículo  155 de la Constitución”, algo que "ya se debería haber hecho hace tiempo”.
José Luis Méndez recuerda que el propio artículo hace hincapié en el aspecto “necesario” de su adopción ya que expresa literalmente que “el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas deberes o para la protección del mencionado interés general”. En este sentido, Vía Centrum entiende que tampoco se debe caer “en medias tintas ni en aplicaciones moduladas". "El artículo es muy  claro y el presidente del Gobierno español tiene la legalidad de su parte, sólo tiene que cumplirla”, afirma. 

VÍA CENTRUM Y CIDADÁNS DE GALICIA Y CCD MUESTRAN SU APOYO UNÁNIME AL REY
Apelan a la unidad y al espíritu democrático para superar estos difíciles momentos
3 de octubre de 2017.-Las formaciones políticas Vía Centrum, Cidadáns de Galicia y Coalicion de Centro Democrático (CCD) quieren mostrar su apoyo unánime y ratificar cada una de las palabras pronunciadas por S.M. El Rey de España al llamar a la unidad de los pueblos y al orden constitucional. Para estos tres partidos políticos, la situación en Cataluña se está agravando considerablemente y sólo pasa por hacer un llamamiento al consenso en pro de la democracia y la Constitución.
Las tres formaciones políticas coinciden en que la actitud y los hechos llevados a cabo por los responsables autonómicos catalanes han derivado en esta situación que excedió y excede el derecho y el marco legal.
La celebración de un referéndum ilegal llevado a cabo el pasado domingo sin las debidas garantías constitucionales se ha interpretado como un hecho de facto que carece de toda validez al tiempo que ha derivado en momentos muy delicados para la democracia.
Vía Centrum, Cidadáns de Galicia y CCD recuerdan que el Estado español es un estado social y democrático regido por los principios de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político en el que siempre se han reconocido las realidades derivadas de cada uno de sus territorios con respecto y solidariedad de los pueblos.
Los tres partidos polítcos recuerdan que España ha sido un modelo democrático ejemplar tal y como se le ha reconocido en numerosos escenarios internacionales y se muestran convencidos de que sólo con la unidad y el espíritu democrático que se podrán superar estos momentos.

 

VÍA CENTRUM DENUNCIA QUE AS ACCIÓNS FEITAS POLO CONCELLO PARA MELLORAR A ACCESIBILIDADE EN AMES “DISTAN MOITO DA LEGALIDADE VIXENTE”
Javier López pide explicacións sobre a auditoría á que alude o Concello cando “desde Vía Centrum se ten insistido na dotación de espazos para a diversidade”

 

Ames, 18 de maio de 2017.- O concelleiro non adscrito e militante de Vía Centrum, Javier López, vén de denunciar que “as últimas actuacións que fixo o Goberno municipal de Ames en materia de accesibilidade non concordan coa legalidade vixente nesta área”. Neste sentido, Javier López sinala que en canto a sinalización horizontal “existen tres modelos distintos, con prazas ademais que non cumpren a lexislación en canto a medidas”. 
A isto hai que engadir, segundo apunta o concelleiro, que “están a colocar sinais en medio de prazas que impiden a saída de vehículos, así como a falta de sinalización de prohibido aparcar nas prazas reservadas para accesibilidade reducida, ou a falta de prazas de nova creación en organismos públicos como o cuartel da Garda Civil e as propias oficinas municipais, na rúa Viorneira”.
Javier López lembra que durante o que vai de lexislatura, “desde Via Centrum tense insistido na dotación de espazos destinados á diversidade pero desde o Concello sempre se nos dixo que estaban pendentes dunha auditoría que indicaría cales son as necesidades e prioridades do Concello nesta materia”.
Neste sentido, o concelleiro non adscrito solicita ao Goberno encabezado polo socialista José Miñones, que informe á veciñanza do estado desta auditoría e, se xa foi realizada, que explique “a sen razón destas novas actuacións en materia de accesibilidade”.

 

VÍA CENTRUM DENUNCIA QUE LAS ACCIONES HECHAS POR EL AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD EN AMES “DISTAN MUCHO DE LA LEGALIDAD VIGENTE”
Javier López pide explicaciones sobre la auditoría a la que aludió el Ayuntamiento cuando “desde Vía Centrum se ha insistido en la dotación de espacios para la diversidad”


Ames, 18 de mayo de 2017.- El concejal no adscrito y militante de Vía Centrum, Javier López, acaba de denunciar que “las últimas actuaciones que hizo el Gobierno municipal de Ames en materia de accesibilidad no concuerdan con la legalidad vigente en este área”. En este sentido, Javier López señala que en cuanto a señalización horizontal “existen tres modelos distintos, con plazas además que no cumplen la legislación en cuanto a medidas”. 
A esto hay que añadir, según apunta el concejal, que “están colocando señales en medio de plazas que impiden la salida de vehículos, así como la falta de señalización de prohibido aparcar en las plazas reservadas para accesibilidad reducida, o la falta de plazas de nueva creación en organismos públicos como el cuartel de la Guardia Civil y las propias oficinas municipales, en la calle Viorneira”.
Javier López recuerda que durante lo que va de legislatura, “desde Vía Centrum se ha insistido en la dotación de espacios destinados a la diversidad pero desde el Ayuntamiento siempre se nos dijo que estaban pendientes de una auditoría que indicaría cuáles son las necesidades y prioridades del municipio en esta materia”.
En este sentido, el concejal no adscrito solicita al Gobierno, encabezado por el socialista José Miñones, que informe al vecindario del estado de esta auditoría y, si ya fue realizada, que explique “la sinrazón de estas nuevas actuaciones en materia de accesibilidad”.

JAVIER  LÓPEZ DENUNCIA QUE O ALCALDE DE AMES OBSTACULIZA  O LABOR DEMOCRÁTICO DA OPOSICIÓN ALUDINDO A CUESTIÓNS  FORMALISTAS
O concelleiro non adscrito afirma  que  esta problemática só se dá en Ames;  “noutros  concellos, calquera proposta pasa a ser debatida”


Ames, 14 de maio de 2017-   O concelleiro non adscrito do Concello de Ames e afiliado de Vía Centrum, Javier López, denuncia que “desde o inicio da lexislatura atopámonos   con problemas para  levar adiante iniciativas  porque o alcalde alude, constantemente, a cuestións de forma para rexeitar ou inadmitir propostas da oposición”. Neste sentido, lembra que “hai aproximadamente ano e medio, houbo unha reunión dos grupos para clarificar estas cuestións,  pero a día de hoxe,  o alcalde segue facendo uso  e abuso desta fórmula para entorpecer e dinamitar o labor da oposición”.
O concelleiro non adscrito destaca que “nos concellos atopámonos ante mocións, rogos ou preguntas de todo tipo que se someten a debate, emenda e aprobación por parte do Pleno, así como outras, que non crean dereitos subxectivos, tales como supostos que instan,  solicitan, piden ou estudan, pero en moitas ocasións  considerar o que  debe ser un rogo ou moción ten uns límites difusos”. “Noutros concellos, calquera iniciativa ou proposta, á marxe da calificación, non é rexeitada ou inadmitada,  senón que pasa a debaterse”, afirma.
Javier  López lembra que “o labor da  oposición é un labor democrático  e  non  é  admisible que desde este goberno tripartito se poñan  trabas á mesma”. Así, engade que “máis se cabe,  cando  a algún dos integrantes  do  Goberno se lles enche  a boca  dicindo que son de esquerdas,  pero á hora da verdade, non son transparentes e  teñen os  mesmos vicios que a dereita; neste caso, obstaculizar e dinamitar o labor dos partidos da oposición e, por conseguinte, a opinión de moitos dos votantes de Ames”.


JAVIER  LÓPEZ DENUNCIA QUE EL ALCALDE DE AMES OBSTACULIZA  LA  LABOR  DE LA  OPOSICION  ALUDIENDO A  CUESTIONES FORMALISTAS
El concejal no adscrito afirma  que  esta  problemática sólo  se da  en Ames;  “en otros  ayuntamientos, cualquier propuesta pasa a ser debatida”


Ames, 14 de mayo de 2017-   El concejal no adscrito del ayuntamiento de Ames y afiliado de Vía Centrum, Javier López, denuncia que “desde  el inicio de la legislatura   nos  encontramos con  problemas  para  llevar  adelante iniciativas  porque  el  alcalde   alude, constantemente, a cuestiones de forma para  rechazar  o  inadmitir  propuestas  de  la  oposición”.  En este sentido, recuerda que “hace aproximadamente año y medio, hubo una reunión de los grupos para clarificar estas  cuestiones, pero a día de hoy ,  el alcalde  sigue haciendo uso  y abuso de esta fórmula para  entorpecer y dinamitar la labor de la oposición”.
El concejal no adscrito destaca que “en los ayuntamientos nos encontramos ante  mociones, ruegos o preguntas de todo tipo que se someten a debate, enmienda y aprobación por parte del Pleno;  así como otras, que no crean derechos  subjetivos,  tales como supuestos que instan,  solicitan, piden o estudian, pero en muchas ocasiones  considera lo que  debe  ser un ruego o moción  tiene unos límites difusos”. “Mientras que en otros ayuntamientos, cualquier iniciativa o propuesta,  al margen de la calificación, no es rechazada o inadmitada,  y  pasa a debatirse”, afirma.
Javier  López recuerda que “la labor de la  oposición es una  labor democrática  y  no  es  admisible que  desde este gobierno tripartito se pongan  trabas  a la misma”. Así, añade que “más  si cabe,  cuando  a alguno de los integrantes  del  Gobierno se les  llena  la boca  diciendo  que son de  izquierdas,  pero a la hora de la verdad, no son transparentes  y  tienen los  mismos vicios  que la derecha; en este caso,  obstaculizar y dinamitar la  labor de los partidos de la oposición y por consiguiente, la opinión de muchos de los votantes de Ames”.

 

VIA CENTRUM DENUNCIA A SITUACIÓN DE DESCONTROL EXISTENTE NA EXPLOTACIÓN MARISQUEIRA DA RÍA DE FERROL


O coordinador de Vía Centrum Ferrol critica a inacción por parte do Concello de Ferrol que non pide responsabilidades ao Executivo autonómico Ferrol, 12 de maio de 2017. O coordinador de Vía Centrum Ferrol, Jorge Álvarez, denuncia o descontrol por parte da Xunta de Galicia das persoas autorizadas para os labores de marisqueo na Ría de Ferrol. Neste sentido, o coordinador engade que se trata de “unha inacción palpable por parte do Concello de Ferrol, por estar a mirar cara a outro lado e non demandar as oportunas actuacións por parte do Executivo autonómico”.
Afirma tamén Jorge Álvarez que “non é de recibo que as autoridades autonómicas detecten persoas con permiso para realizar labores de marisqueo legalmente, pero faenando de maneira furtiva.”
Indica tamén Jorge Álvarez que “aquelas persoas que, cometan unha irregularidade han de asumir as oportunas consecuencias legais, incluíndo a retirada do permiso de marisqueo”.
Por último, desde Vía Centrum Ferrol, faise fincapé en que non se está poñendo o debido desempeño nin interese en conservar, coidar e poñer en valor un ben de tan alta valía económica e ambiental como a Ría de Ferrol.

 

VIA CENTRUM DENUNCIA LA SITUACIÓN DE DESCONTROL EXISTENTE EN LA EXPLOTACIÓN MARISQUERA DE LA RÍA DE FERROL


El coordinador de Vía Centrum Ferrol critica un inacción por parte del Concello de Ferrol que no pide responsabilidades al Ejecutivo autonómico 


Ferrol, 12 de mayo de 2017. El coordinador de Vía Centrum Ferrol, Jorge Álvarez, denuncia el descontrol por parte de la Xunta de Galicia de las personas autorizadas para las labores de marisqueo en la Ría de Ferrol. En este sentido, el coordinador añade que se trata de “una inacción palpable por parte del Concello de Ferrol, por estar mirando hacia otro lado y no demandar las oportunas actuaciones por parte del
Ejecutivo autonómico”.
Afirma también Jorge Álvarez que “no es de recibo que las autoridades autonómicas detecten personas con permiso para realizar labores de marisqueo legalmente, pero faenando de manera furtiva.”
Indica también Jorge Álvarez que “aquellas personas que, cometan una irregularidad han de asumir las oportunas consecuencias legales, incluyendo la retirada del permiso de marisqueo”.
Por último, desde Vía Centrum Ferrol, se hace hincapié en que no se está poniendo el debido desempeño ni interés en conservar, cuidar y poner en valor un bien de tan alta valía económica y medioambiental como la Ría de Ferrol.


prensa@centrum-partido.org

O ALCALDE SOCIALISTA JOSÉ MIÑONES DA MARCHA ATRÁS NA SÚA DECISIÓN DE DOAR OS 16.000 EUROS QUE CEDEU VÍA CENTRUM A ENTIDADES SOCIAIS E DE DEPORTE BASE DO CONCELLO DE AMES

 

Ou concelleiro non adscrito amosou a súa sorpresa despois de que lle comunicase a decisión do Executivo amiense

 

Ames, martes, 5 de abril de 2017- O alcalde socialista do Concello de Ames, José Miñones, vén de informar ao concelleiro non adscrito e afiliado de Vía Centrum, Javier López, a súa decisión de marcha atrás e non considerar a doazón realizada por este edil a Cáritas de Bertamiráns e Cáritas do Milladoiro e ao Bruxas Voleibol Feminino.

Javier López, xunto cos compañeiros de Via Centrum Ames, acordaron destinar os preto de 16.000 euros que lle corresponden nos orzamentos 2015 e 2016 a estas entidades tras renunciar ás achegas por aluguer de espazo para oficina municipal do grupo e contratación de persoal para atendela.

O concelleiro non adscrito destaca que “decidimos destinar estes fondos a causas que cremos que podían ser máis útiles para a nosa veciñanza, xa que entendemos que na actualidade, coas oportunidades que ofrecen as novas tecnoloxías, atendemos perfectamente aos nosos veciños a través da nosa oficina virtual e podíamos destinar estes orzamentos a outros obxetivos”.

Javier López destaca tamén a sorpresa da comunicación do Goberno amiense, despois de que en 2015 o mesmo alcalde, José Miñones, xunto cos servizos xurídicos do Concello, “non puxesen ningunha pega e autorizasen destinar o que nos correspondía a Cáritas tanto de Bertamiráns como do Milladoiro”. Sen embargo, “agora dan marcha atrás nesta decisión e non nos permiten decidir sobre unhas achegas que nos garante a lexislación actual”.

“Unha vez máis, o alcalde e o seu equipo de goberno manifestan un autoritarismo propio dun goberno que se mantén á marxe da cidadanía”, afirmou Javier López.

 

El ALCALDE SOCIALISTA JOSÉ MIÑONES DA MARCHA ATRÁS EN SU DECISIÓN DE DONAR LOS 16.000 EUROS QUE CEDIÓ VÍA CENTRUM A ENTIDADES SOCIALES Y DE DEPORTE BASE DEL AYUNTAMIENTO DE AMES

 

EL concejal no adscrito mostró su sorpresa después de que el Ejecutivo amiense le comunicara la decisión del regidor

 

Ames, martes, 4 de abril de 2017- El alcalde socialista del Ayuntamiento de Ames, José Miñones, acaba de informar al concejal no adscrito y afiliado de Vía Centrum, Javier López, su decisión de dar marcha atrás y no considerar la donación realizada por este edil a Cáritas de Bertamiráns, a Cáritas del Milladoiro y al Brujas Voleibol Femenino.

Javier López, junto con los compañeros de Via Centrum Ames, acordaron destinar a estas entidades los cerca de 16.000 euros que le corresponden en los presupuestos 2015 y 2016 tras renunciar a las aportaciones por alquiler de espacio para oficina municipal del grupo y contratación de personal para atenderla.

El concejal no adscrito destaca que “decidimos destinar estos fondos a causas que creemos que podían ser más útiles para nuestro vecindario, ya que entendemos que en la actualidad, con las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, atendemos perfectamente a nuestros vecinos a través de nuestra oficina virtual y se podían destinar a otros objetivos”.

Javier López destaca también la sorpresa de la comunicación del Gobierno amiense, después de que en 2015 el mismo alcalde, José Miñones, junto con los servicios jurídicos del Ayuntamiento, “no pusieran ninguna objeción y autorizaran destinar lo que nos correspondía a Cáritas tanto de Bertamiráns como del Milladoiro2. Sin embargo, “ahora dan marcha atrás en esta decisión y no nos permiten decidir sobre unas aportaciones que nos garantiza la legislación actual”.

“Una vez más, el alcalde y su equipo de gobierno manifiestan un autoritarismo propio de un gobierno que se mantiene a la margen de la ciudadanía”, afirmó Javier López.

JAVIER LÓPEZ TRASLADA AO GOBERNO DE AMES AS QUEIXAS DOS USUARIOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MILLADOIRO POLA FALTA DE ACCESO A INTERNET

 

O concelleiro non adscrito destaca que son moitos os veciños do Milladoiro que queren facer uso das instalacións culturais municipais

 

Ames, luns, 13 de febreiro de 2017- O concelleiro non adscrito e militante de Vía Centrum, Javier López, amosou a súa intención de trasladarlle ao equipo de goberno do Concello de Ames, as queixas que está a recibir sobre o uso en acceso ás novas tecnoloxías nos espazos públicos de titularidade municipal. Así, un grupo de usuarios da biblioteca municipal do Milladoiro denunciaron a falta de acceso a Internet desde unha zona da biblioteca destinada ao estudo e investigación, así como deficiencias e cortes en dito acceso desde outra das zonas para público infantil.

Neste sentido, Javier López destacou que “o acceso e a utilización das novas tecnoloxías como ferramenta de estudo está hoxe á orde do día e non é de recibo que moitos estudantes do instituto do Milladoiro, así como persoas que están preparando oposicións, non teñan acceso a Internet desde a sala de estudo na biblioteca municipal”.

O concelleiro non adscrito destacou que “os usuarios desta biblioteca merecen unha explicación por parte do Goberno municipal así como que se normalice o acceso a Internet desde este espazo e desde outros como pode ser a Casa da Cultura”.

Javier López constatou que son moitos os veciños que amosaron o seu interese por utilizar estas instalacións pero que se ven coartados pola falta de Internet. “Despois queixámonos de que a cultura non esperta interese entre a veciñanza, o que sucede é que o Goberno de Ames non pon todo da súa parte para garantizar o acceso da veciñanza ás expresións culturais actuais”, apuntou.

 

JAVIER LÓPEZ TRASLADA AL GOBIERNO DE AMES LAS QUEJAS DE LOS USUARIOS DE La BIBLIOTECA PÚBLICA DEL MILLADOIRO POR LA FALTA DE ACCESO A INTERNET

 

El concejal no adscrito destaca que son muchos los vecinos de Milladoiro que quieren hacer uso de las instalaciones culturales municipales

 

Ames, lunes, 13 de febrero de 2017- El concejal no adscrito y militante de Vía Centrum, Javier López, mostró su intención de trasladarle al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ames, las quejas que está recibiendo sobre el uso y acceso a las nuevas tecnologías en los espacios públicos de titularidad municipal. Así, un grupo de usuarios de la biblioteca municipal del Milladoiro denunciaron la falta de acceso a Internet desde una zona de la biblioteca destinada al estudio e investigación, así como deficiencias y cortes en dicho acceso desde otra de las zonas para público infantil.

En este sentido, Javier López destacó que “el acceso y la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta de estudio está hoy a la orden del día y no es de recibo que muchos estudiantes del instituto del Milladoiro, así como personas que están preparando oposiciones, no tengan acceso a Internet desde la sala de estudio en la biblioteca municipal”.

El concejal no adscrito destacó que “los usuarios de esta biblioteca merecen una explicación por parte del Gobierno municipal así como que se normalice el acceso a Internet desde este espacio y desde otros como puede ser la Casa de la Cultura”.

Javier López constató que son muchos los vecinos que mostraron su interés por utilizar estas instalaciones pero que se ven coartados por la falta de Internet. “Después nos quejamos de que la cultura no despierta interés entre el vecindario, lo que sucede es que el Gobierno de Ames no pone todo de su parte para garantizar el acceso del vecindario a las expresiones culturales actuales”, apuntó.

JAVIER LÓPEZ ELOXIA A DECISIÓN DO CONCELLO DE AMES DE HOMENAXEAR AO CRONISTA OFICIAL DE AMES MAXIMINO VIAÑO 

 

O concelleiro non adscrito destaca que o Goberno municipal atende agora unha petición aprobada en pleno hai máis dun ano e responde á reprobación feita ao concelleiro de Cultura

 

Ames, venres, 10 de febreiro de 2017- O concelleiro non adscrito e afiliado de Vía Centrum, Javier López, eloxiou o paso dado polo Goberno do Concello de Ames, presidido polo socialista José Miñones, de homenaxear ao Cronista Oficial de Ames, Maximino Viaño, nun acto que terá lugar o xoves, 16 de febreiro, a partir das 19,30 horas no Pazo da Peregrina.
Javier López lembra que o nomeamento de Maximino Viaño foi aprobado en pleno no mes de novembro de 2015 e durante todo este tempo, “desde Vía Centrum sempre estivemos demandando este homenaxe a este insigne persoeiro da nosa veciñanza”. “Resulta tremendamente curioso que este acto de carácter cultural se faga precisamente despois de que fose reprobada, no último pleno, a actuación do concelleiro de Cultura”, apuntou.
Nembargante, para Vía Centrum é un orgullo que se celebre este acto que recoñece a figura de Maximino Viaño, un veciño modélico “cun carácter  incansable, traballador e emprendedor no seu momento e con gran visión de futuro”  que “atesoura parte do saber e da historia do noso municipio que debe ser compartido e trasladado a futuras xeracións”, lembra Javier López. 
Neste sentido, o concelleiro non adscrito destaca ademais que “foi un dos socios fundadores da maior empresa do concello: Feiraco, e un activo defensor do campo galego como xermolo do desenvolvemento económico de Galicia”. Usuario fiel as novas tecnoloxías, “aos seus 89 anos, contempla o paso do tempo lembrando épocas pasadas e divulgando este coñecemento a través das redes sociais”.
Todo isto levou a que Javier López presentase a moción defendendo o seu nomeamento como Cronista Oficial de Ames en base a que “posúe unha gran parte da memoria viva do noso municipio; é un exemplo para todos os nosos maiores e un referente do envellecemento activo; defende e utiliza as novas tecnoloxías como ferramenta de espallamento do saber, a cultura, a tradición e a historia e a súa traxectoria persoal é un exemplo para futuras xeracións e un modelo de emprendemento empresarial”.

 

JAVIER LÓPEZ ELOGIA LA DECISIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE AMES DE HOMENAJEAR Al CRONISTA OFICIAL DE AMES MAXIMINO VIAÑO 

 

El concejal no adscrito destaca que el Gobierno municipal atiende ahora una petición aprobada en pleno hay más de un año y responde a la reprobación hecha al concejal de Cultura

 

Ames, viernes, 10 de febrero de 2017- El concejal no adscrito y afiliado de Vía Centrum, Javier López, elogió el paso dado por el Gobierno del Ayuntamiento de Ames, presidido por el socialista José Miñones, de homenajear al Cronista Oficial de Ames, Maximino Viaño, en un acto que tendrá lugar el jueves, 16 de febrero, a partir de las 19,30 horas en el Pazo de la Peregrina. 
Javier López recuerda que el nombramiento de Maximino Viaño fue aprobado  en pleno en el mes de noviembre de 2015 y durante todo este tiempo, “desde Vía Centrum siempre estuvimos demandando el homenaje a esta insigne figura de nuestra vecindad”. “Resulta tremendamente curioso que este acto de carácter cultural se haga precisamente después de que fuera reprobada, en el último pleno, la actuación del concejal de Cultura”, apuntó.
Sin embargo, para Vía Centrum es un orgullo que se celebre este acto que reconoce la figura de Maximino Viaño, un vecino modélico “con un carácter incansable, trabajador y emprendedor, en su momento, y con gran visión de futuro”. “Maximino Viaño atesora parte del saber y de la historia de nuestro municipio y debe ser compartido y trasladado a futuras generaciones”, recuerda Javier López. 
En este sentido, el concejal no adscrito destaca además que “fue uno de los socios fundadores de la mayor empresa del ayuntamiento: Feiraco, y un activo defensor del campo gallego como base del desarrollo económico de Galicia”. Usuario fiel las nuevas tecnologías, “a sus 89 años, contempla el paso del tiempo recordando épocas pasadas y divulgando este conocimiento a través de las redes sociales”.
Todo esto llevó a que Javier López presentara la moción defendiendo su nombramiento como Cronista Oficial de Ames en base a que “posee una gran parte de la memoria viva de nuestro municipio; es un ejemplo para todos nuestros mayores y un referente del envejecimiento activo; defiende y utiliza las nuevas tecnologías como herramienta de difusión del saber, la cultura, la tradición y la historia y su trayectoria personal es un ejemplo para futuras generaciones y un modelo de emprendimiento empresarial”.

O concelleiro non adscrito pídelle ao Goberno de José Miñones que tome en consideración estes datos e desenvolva políticas municipais que recoñezan esta realidade

 

AMES CONSOLÍDASE COMO O OITAVO CONCELLO CON MAIOR POBOACIÓN DA CORUÑA E O MILLADOIRO COMO A SÉTIMA CIDADE CON MÁIS HABITANTES

 

Javier López pide máis servizos e atención municipal para O Milladoiro, ”que é a locomotora deste concello”

 

Ames, 6 de febreiro de 2017.- O concelleiro non adscrito e militante de Vía Centrum, Javier López, vén de amosar a súa satisfacción polo incremento de poboación que experimentou o Concello de Ames en 2016, segundo os datos do IGE, con respecto ao ano anterior. Segundo os datos estatísticos, este municipio, con 30.544 veciños, convértese no oitavo concello en poboación da provincia de A Coruña e O Milladoiro, na sétima cidade tamén nesta provincia e na décimo cuarta no ámbito de Galicia.
Así, na provincia de A Coruña, Ames só é superado  en poboación polos concellos de A Coruña (243.978 habitantes), Santiago (95.966), Ferrol (68.308), Narón (39.426), Oleiros (35.013), Carballo (31.256) e Arteixo (31.239). 
En canto a cidades, O Milladoiro cunha poboación en 2016 de 12.465 veciños e veciñas, é sétima cidade da provincia por detrás de A Coruña (213.418 habitantes), Santiago (79.807), Ferrol (60.894), Narón (32.963), Carballo (18.488) e Ribeira (13.615) e por diante de Arteixo (12.021).
No ranking galego de cidades, O Milladoiro ocupa o décimo cuarto lugar, por detrás de A Coruña, Vigo, Ourense, Lugo, Santiago, Pontevedra, Ferrol, Narón, Vilagarcía de Arousa, Carballo, Monforte, Marín e Ribeira. O Milladoiro supera en poboación ás cidades galegas de Arteixo, Ponteareas, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Betanzos e Lalín.
Sen incremento de servizos públicos
Javier López destaca que “estes datos non veñen máis que a confirmar a tendencia en alza en poboación que vimos rexistrando nos últimos anos e que, sen embargo, non se corresponde cun incremento de servizos públicos equiparables en prestacións e calidades a estas cifras”.
O voceiro non adscrito do Concello de Ames lamenta “a actitude insensible e de costas á realidade obxectiva e estatística por parte do actual goberno municipal, que parece non querer decatarse de que leva dous anos sen tomar en consideración as demandas dos nosos veciños e veciñas”. “É hora de que o goberno de José Miñoñes empece a desenvolver políticas municipais que recoñezan esta realidade e que veñen a ratificar o feito de que O Milladoiro, que representa o 41% da poboación total deste concello, é a locomotora de Ames”, engadiu.
Así, Javier López destaca que “O Milladoiro, a pesar de ocupar os primeiros postos en canto a cidades de A Coruña e Galicia carece de servizos de saúde acordes coas necesidades da poboación infantil, adulta e da terceira idade”. A isto hai que engadir “unha escasa ou nula oferta cultural e lúdica, deficiencias nos centros educativos, falta de infraestruturas deportivas municipais, de espazos ao aire libre para a práctica deportiva ou de lecer, de prazas de mobilidade reducida e un total desinterese por solucionar o problema de tráfico que vimos sufrindo, entre outras moitas carencias”.
(Xuntamos táboas cos datos recollidos do IGE correspondentes a 2016)

 

El concejal no adscrito le pide al Gobierno de José Miñones que tome en consideración estos datos y desarrolle políticas municipales que reconozcan esta realidad

 

AMES SE CONSOLIDA COMO EL OCTAVO AYUNTAMIENTO CON MAYOR POBLACIÓN DE A CORUÑA Y O MILLADOIRO COMO LA SÉPTIMA CIUDAD CON MÁS HABITANTES

 

Javier López pide más servicios y atención municipal para O Milladoiro, “que es la locomotora de este ayuntamiento”

 

Ames, 6 de febrero de 2017.- El concejal no adscrito y militante de Vía Centrum, Javier López, quiere mostrar su satisfacción por el incremento de población que experimentó el Ayuntamiento de Ames en 2016, según los datos del IGE, con respeto al año anterior. Según las estadísticas, este municipio, con 30.544 vecinos, se convierte en el octavo ayuntamiento en población de la provincia de A Coruña y O Milladoiro, en la séptima ciudad también en esta provincia y en la decimocuarta en el ámbito de Galicia.
Así, en la provincia de A Coruña, Ames solo es superado en población por los ayuntamientos de  A Coruña (243.978 habitantes), Santiago (95.966), Ferrol (68.308), Narón (39.426), Oleiros (35.013), Carballo (31.256) y Arteixo (31.239). 
En cuanto a ciudades, O Milladoiro con una población en 2016 de 12.465 vecinos y vecinas, es la séptima ciudada de la provincia por detrás de A Coruña (213.418 habitantes), Santiago (79.807), Ferrol (60.894), Narón (32.963), Carballo (18.488) y Ribeira (13.615) y por delante de Arteixo (12.021).
En el ránking gallego de ciudades, O Milladoiro ocupa eldécimo cuarto lugar, por detrás de A Coruña, Vigo, Ourense, Lugo, Santiago, Pontevedra, Ferrol, Narón, Vilagarcía de Arousa, Carballo, Monforte, Marín y Ribeira. O  Milladoiro supera en población a las ciudades gallegas de Arteixo, Ponteareas, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Betanzos y Lalín.
Sin incremento de servicios públicos
Javier López destaca que “estos datos no vienen más que a confirmar la tendencia en alza en población que venimos registrando en los últimos años y que, sin embargo, no se corresponde con un incremento de servicios públicos equiparables en prestaciones y calidades a estas cifras”.
O portavoz no adscrito del Ayuntamiento de Ames lamenta “la actitud insensible y de espaldas a la realidad objetiva y estadística por parte del actual gobierno municipal, que parece no querer enterarse de que lleva dos años sin tomar en consideración las demandas dos nuestros vecinos y vecinas”. “Es hora de que el gobierno de José Miñones empiece a desarrollar políticas municipales que reconozcan esta realidad y que vienen a ratificar el hecho de que O Milladoiro, que representa o 41% de la población total de este ayuntamiento, es la locomotora de Ames”, añadió.
Así, Javier López destaca que “O Milladoiro, a pesar de ocupar los primeros puestos en cuanto a ciudades de A Coruña y Galicia, carece de servicios de salud acordes con las necesidades da población infantil, adulta y da tercera edad”. A esto hay que añadir “una escasa o nula oferta cultural y lúdica, deficiencias en los centros educativos, falta de infraestructuras deportivas municipales, de espacios al aire libre para la práctica deportiva o de ocio, de plazas de movilidad reducida y un total desinterés por solucionar o problema de tráfico que venimos sufriendo, entre otras muchas carencias”.
(Adjuntamos tablas con los datos recogidos del IGE correspondientes a 2016)

Ranking de concellos e cidades de Galicia
RANKING CONCELLOS Y CIUDADES DE GALICIA [...]
Documento Adobe Acrobat [367.1 KB]
Cidades deGalicia
CIUDADES DE GALICIA (02-02).pdf
Documento Adobe Acrobat [327.1 KB]

VÍA CENTRUM MOSTRA A SÚA INDIGNACIÓN POLO NOMEAMENTO DE FERNÁNDEZ DE MESA COMO CONSELLEIRO DELEGADO DE REDE ELÉCTRICA 

 

A portavoz de Centrum considera ?insultante que o Partido Popular utilice Rede Eléctrica de España como axencia de colocación de antigos altos cargos do goberno”

 

Santiago, 1 de febreiro de 2017.- A portavoz de Vía Centrum, Carolina Barrero, mostrou a súa sorpresa e indignación ante o recente nomeamento de Arsenio Fernández de Mesa, como conselleiro de Rede Eléctrica, despois de que deixase o seu posto á fronte da Dirección Xeral da Garda Civil en novembro de 2016. Para Carolina Barrero, “unha vez máis, asistimos a un exemplo das tan criticadas portas xiratorias, que corresponden a unha forma de facer política antiga e caduca, que non se sustenta na sociedade actual”.
Neste sentido, Carolina Barrero lembrou outros casos de responsables do Partido Popular como o ex ministro de Industria, Enerxía e Turismo, José Manuel Soria, que dimitiu pola súa presunta vinculación con paraísos fiscais e ao que o Executivo central quixo designar como representante de España ante o Banco Mundial, provocando un importante rexeitamento social. 
A isto hai que engadir a recente substitución de Federico Trillo á fronte da Embaixada de España en Reino Unido despois de que o Consello de Estado responsabilizase ao Ministerio de Defensa no accidente do Yak-42 e que está a espera de readmitido como letrado maior no Consello de Estado.
A portavoz de Vía Centrum destaca que nun momento como o actual no que a  electricidade está de máxima actualidade, cando hai moita xente sofre pobreza enerxética, “é insultante e indignante que o Partido Popular estea a utilizar Rede Eléctrica de España como axencia de colocación de antigos cargos do goberno, cuns salarios desorbitados a cargo do usuario eléctrico e do contribuínte”.
Por último, Carolina Barrero lembra que Arsenio Fernández de Mesa “é un vello coñecido da política en Galicia pola súa vinculación no caso do Prestige, momento no que era Delegado do Goberno en Galicia”.
“Durante estes anos, este señor pasou por distintos cargos públicos, sen que tivese consecuencia algunha a nefasta xestión que fixo da crise do Prestige”, engadiu destacando ademais que isto constitúe un agravio para todos os galegos que sufriron as consecuencias daquel desastre ecolóxico.

 

VÍA CENTRUM MUESTRA SU INDIGNACIÓN POR EL NOMBRAMIENTO DE FERNÁNDEZ DE MESA COMO CONSEJERO DELEGADO DE RED ELÉCTRICA 

 

La portavoz de Centrum considera “insultante que el Partito Popular utilice Red Eléctrica de España como agencia de colocación de antiguos altos cargos del gobierno”

 

Santiago, 1 de febrero de 2017.- La portavoz de Vía Centrum, Carolina Barrero, ha mostrado su sorpresa e indignación ante el reciente nombramiento de Arsenio Fernández de Mesa, como Consejero de Red Eléctrica, después de que dejase su puesto al frente de la Dirección General de la Guardia Civil en noviembre de 2016. Para Carolina Barrero, “una vez más, asistimos a un ejemplo de las tan criticadas puertas giratorias, que corresponden a una forma de hacer política antigua y caduca, que no se sustenta en la sociedad actual”.

En este sentido, Carolina Barrero recordó otros casos de responsables del Partido Popular como el ex ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que dimitió por su presunta vinculación con paraísos fiscales y al que el Ejecutivo central quiso designar como representante de España ante el Banco Mundial, provocando un importante rechazo social. 

A esto hay que añadir el reciente relevo de Federico Trillo al frente de la Embajada de España en Reino Unido después de que el Consejo de Estado responsabilizase al Ministerio de Defensa en el accidente del Yak-42 y que espera ser readmitido como letrado mayor en el Consejo de Estado.

La portavoz de Vía Centrum destaca que en un momento como el actual en el que electricidad está de máxima actualidad, cuando hay mucha gente sufre pobreza energética, “es insultante e indignante que el Partido Popular esté utilizando Red Eléctrica de España como agencia de colocación de antiguos cargos del gobierno con unos salarios desorbitados a cargo del usuario eléctrico y del contribuyente”.

Por último, Carolina Barrero recuerda que Arsenio Fernández de Mesa “es un viejo conocido de la política en Galicia por su vinculación en el caso del Prestige, momento en el que era Delegado del Gobierno en Galicia”.

“Durante estos años, este señor ha pasado por distintos cargos públicos, sin que tuviese consecuencia alguna la nefasta gestión que hizo de la crisis del Prestige”, añadió destacando además que esto constituye un agravio para todos los gallegos que sufrieron las consecuencias de aquel desastre ecológico.

JAVIER LÓPEZ CONSIDERA “CARENTE DE TODA LÓXICA” QUE O GOBERNO DE AMES SE CONCENTRE EN ARRANXAR PISTAS PARA RECUPERAR POBOACIÓN NO RURAL

 

O concelleiro non adscrito anima ao alcalde a que consulte os datos do IGE e comece a reverter a perda de poboación de catro das parroquias amienses

 

Ames, 30 de xaneiro de 2017.- O concelleiro non adscrito e militante de Vía Centrum, Javier López, cualificou de “falta de coherencia e toda lóxica” a intención do goberno de Ames, dirixido polo socialista José Miñones, de solucionar o problema de decrecemento da poboación do contorno rural de Ames “apostando polo arranxo das pistas e parroquias, así como por fomentar as rutas verdes”, tal e como afirmou recentemente o rexedor.
Javier López destaca que José Miñones non é suficientemente consciente da falta de servizos e prestacións que sofre o rural de Ames, “entre os cales están, por suposto o adecentamento das pistas e a concreción de rutas verdes”. 
“Estou convencido de que os veciños que residen no noso rural valoran moito máis se teñen un servizo de recollida de lixo diario; se teñen acceso ás novas tecnoloxías, hoxe necesarias para case todo nunha casa; se teñen próximo un servizo de saúde de calidade; se as súas parcelas teñen os servizos básicos para construír alí un fogar, etc.”, engadiu.
O concelleiro non adscrito referiuse ás declaracións do rexedor amiense despois de coñecer, segundo datos do IGE, que “das 11 parroquias do concello, catro perderon poboación en 2016 con respecto a 2015 -Piñeiro (-0,4%), Ames (-0,7%), Lens (-2%) e Trasmonte (-2%)- e dúas --Agrón e Ameixenda- non experimentaron cambios”.
Javier López animou a José Miñones a que consulte os datos do IGE, nos que “poderá comprobar como o 83% dos novos veciños elixiron O Milladoiro ou Bertamiráns para instalarse, pola falta de servizos públicos existentes no rural de Ames”.
O concelleiro non adscrito chamou a atención sobre seis parroquias de Ames que teñen menos de 10 habitantes: Ferreiros, Novais e Pazo en Agrón; A Igrexa, en Biduido, O Instrumento, en Bugallido, e Monte en Covas.

Ante esta conxuntura, Javier López pídelle a José Miñones e ao seu equipo que se tomen en serio estas cifras e “substitúan a súa política de pistas e rutas verdes por un verdadeiro e serio plan de recuperación de poboación no rural de Ames”.

 (Xuntamos táboas cos datos recollidos do IGE correspondentes a 2016)


JAVIER LÓPEZ CONSIDERA “CARENTE DE TODA LÓGICA” QUE EL GOBIERNO DE AMES SE CONCENTRE EN ARREGLAR PISTAS PARA RECUPERAR POBLACIÓN EN EL RURAL

 

El concejal no adscrito anima al alcalde a que consulte los datos del IGE y comience a revertir la pérdida de población de cuatro de las parroquias amienses

 

Ames, 30 de enero de 2017.- El concejal no adscrito y militante de Vía Centrum, Javier López, calificó de “falta de coherencia y toda lógica” la intención del gobierno de Ames, dirigido por el socialista José Miñones, de solucionar el problema de decrecimiento de la población del contorno rural de Ames “apostando por el arreglo de las pistas y parroquias, así como por fomentar las rutas verdes”, tal y como afirmó recientemente el regidor.
Javier López destaca que José Miñones no es suficientemente consciente de la falta de servicios y prestaciones que sufre el rural de Ames, “entre los cuales están, por supuesto el adecentamiento de pistas y la concreción de rutas verdes”. 
“Estoy convencido de que los vecinos que residen en nuestro rural valoran mucho más se tienen un servicio de recogida de basura diario; se tienen acceso a las nuevas tecnologías, hoy necesarias para casi todo en una casa; se tienen próximo un servicio de salud de calidad; se sus parcelas tienen los servicios básicos para construir allí un hogar, etc.”, añadió.
El concejal no adscrito se refirió a las declaraciones del regidor amiense después de conocer, según datos del IGE, que “de las 11 parroquias del ayuntamiento, cuatro perdieron población en 2016 con respecto a 2015 -Piñeiro (-0,4%), Ames (-0,7%), Lens (-2%) y Trasmonte (-2%)- y dos -Agrón y Ameixenda- no experimentaron cambios”.
Javier López animó a José Miñones a que consulte los datos del IGE, en los que “podrá comprobar como el 83% de los nuevos vecinos eligieron O Milladoiro o Bertamiráns para instalarse, por la falta de servicios públicos existentes en el rural de Ames”.
El concejal no adscrito llamó la atención sobre seis parroquias de Ames que tienen menos de 10 habitantes: Herreros, Novais y Pazo en Agrón; La Iglesia, en Biduido, El Instrumento, en Bugallido, y Monte en Covas.

Ante esta coyuntura, Javier López pide a José Miñones y a su equipo que se tomen en serio estas cifras y “sustituyan su política de pistas y rutas verdes por u verdadero y serio plan de recuperación de la población en el rural de Ames”.

 (Adjuntamos tablas con los datos recogidos del IGE correspondientes a 2016)

 

Evolución da pobleción de Ames
EVOLUCION POBLACION CONCELO DE AMES (30-[...]
Documento Adobe Acrobat [64.8 KB]

VÍA CENTRUM CRITICA OS MALOS TRATOS AO DEPORTE DE BASE POR PARTE DA CONCELLARÍA DE CULTURA, ENSINO, DEPORTES E TURISMO DO CONCELLO DE FERROL

 
O coordinador da agrupación ferrolá denuncia o trastorno que supón para as familias o cambio de horarios e instalacións a metade da tempada

 

Ferrol, 29 de xaneiro de 2017.- O coordinador da agrupación ferrolá de Vía Centrum Partido Demócrata, Jorge Álvarez, criticou duramente “a situación caótica que vive a Concellaría de Cultura, Ensino, Deportes e Turismo do goberno municpal, encabezada polo edil Jesús Basterrechea”.
Jorge Álvarez denunciou a "absoluta falta de respecto, desatención e inoperancia cara aos deportistas de base e ás entidades deportivas e familiares dos deportistas máis pequenos”. Neste sentido, lembrou que “a metade de tempada cambiáronselles os horarios das instalacións municipais co conseguinte, trastorno familiar”.
O coordinador de Vía Centrum Ferrol destacou que "desde hai anos a distribución de horarios polas entidades deportivas para o uso das instalacións municipais facíase en agosto ou setembro, podendo así as familias planificar as actividades de tarde dos máis pequenos para todo o curso”. 
Porén, “debido á ineptitude do grupo de goberno, este ano fíxose en xaneiro, o que se traduciu nun grave prexuízo para moitos pais e nais ao ver como en metade de tempada se lle cambiaron as franxas horarias, e mesmo nalgún caso, as instalacións deportivas", afirmou.
Por último, Jorge Álvarez apuntou que xa son dous anos sen celebración da Gala do Deporte ferrolán, acto de homenaxe aos deportistas de todas as disciplinas que se levan a cabo na cidade.
 “Isto, non é máis –engadiu- que un absoluto desprezo e malos tratos a todos aqueles deportistas que, en moitos casos, representan a Ferrol en competicións galegas e nacionais e que ven, ano tras ano, que o responsable da área de deporte non é capaz de organizar unha gala que, pola contra, sí se celebra nas cidades do noso contorno".

 

VÍA CENTRUM CRITICA EL MALTRATO AL DEPORTE DE BASE POR PARTE DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA, ENSEÑANZA, DEPORTES Y TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE FERROL 

 

El coordinador de la agrupación ferrolana denuncia el trastorno que supone para las familias el cambio de horarios e instalaciones a mitad de la temporada

 

Ferrol, 29 de enero de 2017.- El coordinador de la agrupación ferrolana de Vía Centrum Partido Demócrata, Jorge Álvarez, criticó duramente “la situación caótica que vive la Concejalía de Cultura, Enseñanza, Deportes y Turismo del gobierno municipal, encabezada por el edil Jesús Basterrechea”.
Jorge Álvarez denunció la "absoluta falta de respeto, desatención e inoperancia hacia los deportistas de base y las entidades deportivas y a los familiares de los deportistas más pequeños”. En este sentido, recordó que “a mitad de temporada se les cambiaron los horarios de las instalaciones municipales con el consiguiente trastorno familiar”.
El coordinador de Vía Centrum Ferrol destacó que "desde hace años la distribución de horarios por entidades deportivas para el uso de las instalaciones municipales se hacía en agosto o septiembre, pudiendo así las familias planificar las actividades de tarde de los más pequeños para todo el curso”.
Sin embargo, “debido a la ineptitud del grupo de gobierno, este año se hizo en enero, lo que se tradujo en un grave perjuicio para muchos padres y madres al ver como en mitad de temporada se le cambiaron las franjas horarias, e incluso en algún caso, las instalaciones deportivas", afirmó.
Por último, Jorge Álvarez apuntó que ya son dos años sin celebración de la Gala del Deporte Ferrolano, acto de homenaje a los deportistas de todas las disciplinas que se llevan a cabo en la ciudad.
“Esto, no es más -añadió- que un absoluto desprecio y maltrato a todos aquellos deportistas que, en muchos casos, representan a Ferrol en competiciones gallegas y nacionales y que ven, año tras año, que el responsable del área de deporte no es capaz de organizar una gala que, por el contrario, sí se celebra en las ciudades de nuestro contorno".

 

CENTRUM DENUNCIA QUE AS NOVAS MEDIDAS TRIBUTARIAS DO GOBERNO CENTRAL ABOCAN ÁS PEMES E AOS AUTÓNOMOS A DEPENDER DO SISTEMA BANCARIO

 

Carolina Barrero destaca que o Goberno fixo público o Real Decreto-lei en vésperas dunha ponte sen apenas publicidade. Moitos dos afectados só se decatarán dos cambios cando realicen as obrigas tributarias no mes de xaneiro

 

Santiago, 14 de decembro de 2016.- A voceira de Vía Centrum, Carolina Barrero, vén de chamar a atención sobre o Real Decreto-lei 3/2016, do 2 de decembro, polo que se adoptan medidas no ámbito tributario e en materia social “que supón un agravio para as Pemes e os autónomos ao polos, practicamente, ao dispor do sistema financeiro e obrigalos a pedir créditos bancarios para afrontar os pagos tributarios”.

Carolina Barrero valorou esta nova norma salientando que “unha vez máis o Goberno do Partido Popular actúa con traizón e alevosía ao publicar unha norma lesiva para o conxunto de pequenas e medianas empresas en vésperas dunha ponte e sen apenas difusión do verdadeiro alcance da mesma”.

A voceira de Vía Centrum refírese especialmente ao artigo 6 do Real Decreto-lei que modifica a Lei Xeral Tributaria eliminando a posibilidade de aprazamento ou fraccionamento de determinadas obrigas tributarias. “Isto supón a excepción que posibilita o aprazamento ou fraccionamento das retencións e ingreso a conta, polo que a partir da entrada en vigor da nova norma, non será posible aprazar nin fraccionar pagos coma por exemplo o imposto de sociedades”, concreta Carolina Barrero.

Neste sentido, a voceira indica que moitos pequenos e medianos empresarios terán que recorrer a préstamos bancarios que ofrecerán condicións menos vantaxosas que o sistema de fraccionamento e aprazamento en vigor ata agora.

Vía Centrum destaca que o presente texto vén a gravar aínda mais as economías das Pemes, incidindo na política dos últimos anos e ratificando o que se ten dito desde esta formación política: isto é, que as Pemes e os autónomos están sufrindo excesivamente a política fiscal deste Goberno, afogándoos cada vez máis e incrementándolles as obrigas e impostos.

 

CENTRUM DENUNCIA QUE LAS NUEVAS MEDIDAS TRIBUTARIAS DEL GOBIERNO CENTRAL ABOCAN A LAS PYMES Y A LOS AUTÓNOMOS A DEPENDER DEL SISTEMA BANCARIO

 

Carolina Barrero destaca que el Gobierno hizo público el Real decreto-ley en vísperas de un puente sin apenas publicidad. Muchos de los afectados sólo se enterarán de los cambios cuando realicen los deberes tributarios en el mes de enero

 

Santiago, 14 de diciembre de 2016.- La portavoz de Vía Centrum, Carolina Barrero, quiere llamar la atención sobre el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario y en materia social “que supone un agravio para las Pymes y los autónomos a los que prácticamente, pone a disposición del sistema financiero y los obliga a pedir créditos bancarios para afrontar los pagos tributarios”.

Carolina Barrero valoró esta nueva norma destacando que “una vez más el Gobierno del Partido Popular actúa con traición y alevosía al publicar una norma lesiva para el conjunto de pequeñas y medianas empresas en vísperas de un puente y sin apenas difusión del verdadero alcance de la misma”.

La portavoz de Vía Centrum se refiere especialmente al artículo 6 del Real Decreto-ley que modifica la Ley General Tributaria eliminando la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de determinados deberes tributarios. “Esto supone la excepción que posibilita el aplazamiento o fraccionamiento de las retenciones e ingreso a cuenta, por lo que a partir de la entrada en vigor de la nueva norma, no será posible aplazar ni fraccionar pagos como, por ejemplo, el impuesto de sociedades”, concreta Carolina Barrero.

En este sentido, la portavoz indica que muchos pequeños y medianos empresarios tendrán que recurrir a préstamos bancarios que ofrecerán condiciones menos ventajosas que el actual sistema de fraccionamiento y aplazamiento en vigor hasta ahora.

Vía Centrum destaca que el presente texto viene a gravar aún más las economías de las Pymes, incidiendo en la política de los últimos años y ratificando lo que se ha dicho desde esta formación política; esto es, que las Pymes y los autónomos están sufriendo excesivamente la política fiscal de este Gobierno, ahogándolos cada vez más e incrementando sus deberes e impuestos.

O concelleiro non adscrito e afiliado de Vía Centrum elevará ao Goberno municipal unha iniciativa que atenda esta petición maioritaria

 

A VECIÑANZA DE AMES DEMANDA MÁIS ZONAS VERDES E DE ESPAREXECEMENTO

 

Ames, 13 de decembro de 2016.- Os veciños e veciñas de Ames veñen de dirixirses a Oficina de Atención ao Cidadán de Ames (OAC) de Vía Centrum para solicitar a adecuación de máis zonas verdes e espazos naturais para o ocio e o esparexemento. Así o fixeron constar nas numerosas achegas que están a realizar a esta formación política con motivo da enquisa para coñecer as prioridades da veciñanza de Ames. O concelleiro non adscrito e afiliado de Vía Centrum, Javier López, amosou a súa intención de presentar unha iniciativa para que se aborde no vindeiro pleno que atenda esta demanda.

Neste sentido, Javier López lembra que o actual executivo de Ames, dirixido polo socialista José Miñones, comprometeuse a promover unha senda verde que unira as dúas vilas referentes do Concello: Bertamiráns e Milladoiro e “na actualidade pódese comprobar como está esta senda, con treitos practicamente inexistentes e con outros impracticables pola maleza, sen esquecer que hai outros asfaltados”. “Para todos os amienses, esta senda é vital porque contribúe a afianzar as relacións de veciñanza entre os habitantes de os dous núcleos”, destacou.

Ademais, segundo salienta Javier Lopéz, no Milladoiro “hai unha zona que se podería aproveitar para o lecer nun contorno natural que está preto do polígono de Novomilladoiro, entre o instituto, a piscina e o pavillón”. “Unha actuación sinxela remitiría crear un pulmón natural para os veciños e veciñas do Milladoiro”, engadiu.

O concelleiro non adscrito subliñou que “o Goberno de Ames leva xa moito tempo en parálise e é preciso que empece a atender as demandas e preocupacións dos veciños”.

 

 

El concejal no adscrito y afiliado de Vía Centrum elevará al Gobierno municipal una iniciativa que atienda esta petición mayoritaria

 

LOS VECINOS DE AMES DEMANDAN MÁS ZONAS VERDES Y DE ESPARCIMIENTO

 

Ames, 13 de diciembre de 2016.- Los vecinos y vecinas de Ames acaban de dirigirse a la Oficina de Atención al Ciudadano de Ames (OAC) de Vía Centrum para solicitar la adecuación de más zonas verdes y espacios naturales para el ocio y el esparcimiento. Así lo hicieron constar en las numerosas aportaciones que están realizando a esta formación política con motivo de la encuesta realizada para conocer las prioridades del vecindario de Ames. El concejal no adscrito y afiliado de Vía Centrum, Javier López, mostró su intención de presentar una iniciativa ante el Gobierno de Ames para que se aborde en el próximo pleno que atienda esta demanda.

En este sentido, Javier López recuerda que el actual ejecutivo de Ames, dirigido por el socialista José Miñones, se comprometió a promover una senda verde que unieses las dos villas referentes del Ayuntamiento: Bertamiráns y Milladoiro y “en la actualidad se puede comprobar cómo está esta senda, con trechos prácticamente inexistentes, con otros impracticables por la maleza y otros totalmente asfaltados”. “Para todos los amienses, esta senda es vital porque contribuye a afianzar las relaciones de vecindario entre los habitantes de los dos núcleos”, destacó.

Además, según destaca Javier Lopéz, en Milladoiro “hay una zona que se podría aprovechar para el ocio en un contorno natural que está cerca del polígono de Novomilladoiro, entre el instituto, la piscina y el pabellón”. “Una actuación sencilla pemitiría crear un pulmón natural para los vecinos y vecinas del Milladoiro”, añadió.

El concejal no adscrito subrayó que “el Gobierno de Ames lleva ya mucho tiempo en parálisis y es preciso que empiece a atender las demandas y preocupaciones de los vecinos”.

O concelleiro non adscrito e afiliado de Vía Centrum presentou sendas iniciativas sen que o equipo de José Miñones as atendese en ningún momento


JAVIER LÓPEZ DESTACA QUE O GOBERNO DE AMES DESOÍU AS INICIATIVAS SOBRE A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DA AUGA PRESENTADAS EN DECEMBRO DE 2015 E XUÑO DE 2016


Ames, 25 de novembro de 2016.-  O concelleiro non adscrito e  afiliado de Vía Centrum, Javier López, deixou constancia no Pleno municipal celebrado este xoves de que o equipo de Goberno do Concello de Ames, dirixido polo socialista José Miñones, “actúa en base a oportunismo político e non atendendo, no momento adecuado, a cuestións que de verdade interesan aos amienses”.
Neste sentido, Javier López lembrou que foi o pasado mes de decembro de 2015 cando rexistrou unha inciativa na que “pedía información ao Goberno amiense sobre o contrato co UTE Acciona & Espina”. Ademais, preguntaba ao equipo de José Miñones polo importe “do canon inicial aboado polas empresas e polos traballos de mantemento, conservación e/ou reparación realizados pola UTE durante a vixencia do anterior contrato”.
Naquel momento, en decembro do pasado ano, o Executivo amiense respondeu co silencio absoluto a esta iniciativa de Javier López. Do mesmo xeito, esa foi a resposta que recibiu o concelleiro non adscrito cando en xuño deste ano, volveu a preguntar sobre estas cuestións e a contratación do servizo municipal de auga.
Javier López non encontra explicación á falta de respostas do Goberno de Ames “a estas cuestións tan importantes para a veciñanza do noso Concello”.

 

 

El concejal no adscrito y afiliado de Vía Centrum presentó sendas iniciativas sin que el equipo de José Miñones las atendiera en ningún momento


JAVIER LÓPEZ DESTACA QUE EL GOBIERNO DE AMES DESOYÓ LAS INICIATIVAS SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL AGUA PRESENTADAS EN DICIEMBRE DE 2015 Y JUNIO DE 2016


Ames, 25 de noviembre de 2016.-  El concejal no adscrito y afiliado  de Vía Centrum, Javier López, dejó constancia en el Pleno municipal celebrado este jueves de que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ames, dirigido por el socialista José Miñones, “actúa en base a oportunismo político y no atendiendo, en el momento adecuado, a cuestiones que de verdad interesan a los amienses”.
En este sentido, Javier López recordó que fue el pasado mes de diciembre de 2015 cuando registró una iniciativa en la que “pedía información al Gobierno amiense sobre el contrato con el UTE Acciona & Espina”. Además, preguntaba al equipo de José Miñones por el importe “del canon inicial abonado por las empresas y por los trabajos de mantenimiento, conservación y/o reparación realizados por la UTE durante la vigencia del anterior contrato”.
En aquel momento, en diciembre del pasado año, el Ejecutivo amiense respondió con el silencio absoluto a esta iniciativa de Javier López. Del mismo modo, esa fue la misma respuesta que recibió el concejal no adscrito cuando en junio de este año, volvió a preguntar sobre estas cuestiones y la contratación del servicio municipal de agua.
Javier López no encuentra explicación a la falta de respuestas del Gobierno de Ames “a estas cuestiones tan importantes para la vecindad de nuestro Ayuntamiento”.

 

O concelleiro non adscrito e militante de Vía Centrum pretende constatar a escasa eficacia das acción propostas polo Goberno municipal

 

VÍA CENTRUM PULSA O CONTORNO SOCIAL DE AMES PARA COÑECER O MAPA DE PRIORIDADES DOS AMIENSES


A formación política desenvolverá unha intensa campaña en redes sociais e en entrevistas e encontros persoais cos veciños e axentes sociais do municipio


Ames, 23 de novembro de 2016.-  Cuestións coma o desemprego, os servizos sociais, a sanidade, a educación, as infraestruturas, a seguridade, a dotación de espazos de lecer, as novas tecnoloxías, a adecuación de contornos naturais para o seu aproveitamento veciñal, o mobiliario público, a accesibilidade, etc. son cuestións que preocupan a veciñanza de calquera concello de Galicia. O concelleiro non adscrito do Concello de Ames e militante de Vía Centrum, Javier López,  vén de amosar a intención desta formación política por pulsar a opinión dos amienses co fin de configurar un mapa de prioridades das cuestións que espertan unha maior sensibilidade e preocupación neste municipio.
Deste xeito, desde Vía Centrum desenvolverase unha campaña de recompilación de temas e informacións tanto en redes sociais como en entrevistas e encontros persoais mantidas cos veciños de Ames e os colectivos sociais deste municipio.
Javier López pretende ademais con esta iniciativa ratificar o escaso grao de eficacia das iniciativas do Goberno municipal, xa que “nos últimos tempos, os veciños e as veciñas de Ames nos teñen comentado que o equipo de José Miñones goberna de costas á cidadanía e non se senten reflectidos nas accións emprendidas”. Así, por exemplo, “os amienses non entenden como os centros de saúde seguen a prestar un servizo totalmente insuficiente en atención e prestacións sanitarias en relación coa poboación deste municipio”, apuntou.

 

 

El concejal no adscrito y militante de Vía Centrum pretende constatar la escasa eficacia de las acciones propuestas por el Gobierno municipal


VÍA CENTRUM PULSA EL ENTORNO SOCIAL DE AMES PARA CONOCER EL MAPA DE PRIORIDADES DE LOS AMIENSES
 

La formación política desarrollará una intensa campaña en redes sociales y mantendrá  entrevistas y encuentros personales con los vecinos y agentes sociales del municipio


Ames, 23 de noviembre de 2016.-  Cuestiones como el desempleo, los servicios sociales, la sanidad, la educación, las infraestructuras, la seguridad, la dotación de espacios de ocio, las nuevas tecnologías, la adecuación de entornos naturales para su aprovechamiento vecinal, el mobiliario público, la accesibilidad, etc son cuestiones que preocupan el vecindario de cualquier ayuntamiento de Galicia. El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Ames y militante de Vía Centrum, Javier López,  acaba de hacer pública la intención de esta formación política para pulsar la opinión de los amienses con el fin de configurar un mapa de prioridades de las cuestiones que despiertan una mayor sensibilidad y preocupación en este municipio.
De este modo, desde Vía Centrum se desarrollará una campaña de recogida de temas e informaciones tanto en redes sociales como en entrevistas y encuentros personales mantenidos con los vecinos y los colectivos sociales de Ames.
Javier López pretende ratificar además con esta iniciativa, el escaso grado de eficacia de las iniciativas del Gobierno municipal, ya que “en los últimos tiempos, los vecinos y las vecinas de Ames nos han comentado que el equipo de José Miñones gobierna de espaldas a la ciudadanía y no se sienten reflejados en las acciones emprendidas”. Así, por ejemplo, “los amienses no entienden como los centros de salud siguen prestando un servicio totalmente insuficiente en atención y prestaciones sanitarias en relación con la población de este municipio”.

 

Centrum é un partido demócrata, que nace desde Galicia para España"
Javier López, concelleiro non adscrito en Ames, falou en Radio Obradoiro deste novo proxecto político, que ten posto o seu obxectivo nas eleccións municipais de 2019.

CARTA DE AGRADECIMIENTO DEL PRESIDENTE

 

Ferrol, 26 de septiembre de 2016

 

Estimados compañeros y compañeras,
Como ya sabéis hemos concurrido a nuestra primera cita electoral, las elecciones autonómicas 2016.
Antes de nada quisiera transmitir mi más sincera gratitud a todos los que os habéis movido en las redes sociales, pegado carteles, circulado en coche con megafonía, repartido flyers, o tratado de convencer a la gente de que nuestra opción política era la mejor.

 

También me gustaría reconocer la labor de nuestro candidato Jorge Álvarez y agradecerle su empeño, interés y valentía en toda la campaña.  
 

Partiendo de la base de que nuestro partido se gestó en escasos tres meses, sin apenas estructura afianzada, sin más medios que nuestra ilusión y ganas de darnos a conocer y de trabajar, etc., obtener casi 1.600 votos entre las provincias de A Coruña y Pontevedra es un resultado notable y, cuando menos, considerable.
Con los resultados aún en nuestra retina y con la ilusión intacta por consolidar una verdadera opción de centro desde Galicia para toda España, a partir de este momento, damos un nuevo paso en la trayectoria de Vía Centrum Partido Demócrata. La dirección hemos tomado la decisión de empezar a materializar las agrupaciones locales, dónde espero contar con vuestro apoyo para su constitución.
Via Centrum vale la pena, nuestro proyecto vale la pena, y no somos sólo nosotros los que lo creemos así: 1.600 gallegos también lo piensan. Son muchas las cosas que somos capaces de mejorar, porque hemos recaído aquí un gran equipo humano y esa capacidad ha de aprovecharse por y desde las instituciones en donde lleguemos en un futuro.
Hemos de ser conscientes también de que el camino hasta las próximas elecciones municipales será largo pero pasará rápido. Son dos años hasta la precampaña en donde nuestras agrupaciones han de afianzarse. Hemos de hacer bien nuestro trabajo y sobre todo, ser honestos y coherentes porque además de la democracia interna, la honestidad y la coherencia han de formar parte también de los principios de nuestro partido.
Por último, informaros de que en próximas fechas os concretaremos el día y hora definitivo en que se celebrará nuestra primera asamblea general con la que espero poder dar más estructura y fuerza a nuestro partido.
Hasta entonces, os traslado un fuerte abrazo y de nuevo mi sincero agradecimiento por formar parte de este gran proyecto que es Centrum.


José Luis Méndez.
PRESIDENTE DE VÍA CENTRUM PARTIDO DEMÓCRATA

 

CIDADÁNS CENTRUM SUSPENDE O SEU PROGRAMA ELECTORAL ESTE VERNES POR MOR DO ACCIDENTE FERROVIARIO EN O PORRIÑO


Jorge Álvarez e Antonio Bibián lamentan profundamente o accidente e solidarízanse coas familias dos falecidos e cos feridos

 

Santiago, 9 de setembro de 2016.- O comité de campaña da coalición Cidadáns Centrum acordou esta mañá suspender os actos electorais previstos para a cidade de Vigo por mor do accidente ferroviario acontecido en O Porriño e que se saldou, segundo as últimas informacións, con dous mortos e varios feridos.
O candidato a Presidencia da Xunta de Galicia por Cidadáns Centrum, Jorge Álvarez, quixo amosar a súa solidariede coas familias dos falecidos e cos feridos, “uníndonos a súa dor neste nestes momentos nos que a incomprensión os invade”.
Jorge Álvarez xunto co número 1 da candidatura de Cidadáns Centrum pola provincia de Pontevedra, Antonio Bibián, quixeron tamén animar a todos os servizos de emerxencia que están atendendo a feridos e familiares. “Nunca é verdadeiramente pagado o traballo que desenvolven, especialmente en momentos coma este”.

 
CIDADÁNS CENTRUM SUSPENDE SU ACTIVIDAD ELECTORAL ESTE VIERNES POR EL ACCIDENTE FERROVIARIO EN O PORRIÑO

 

Jorge Álvarez y Antonio Bibián lamentan profundamente el accidente y se solidarizan con las familias de los fallecidos y con los heridos

 

Santiago, 9 de septiembre de 2016.- El comité de campaña de la coalición Cidadáns Centrum acordó esta mañana suspender los actos electorales previstos para la ciudad de Vigo por el accidente ferroviario acontecido en O Porriño y que se saldó, segundo las últimas informaciones, con dos muertos y varios heridos.
El candidato a Presidencia de la Xunta de Galicia por Ciudadanos Centrum, Jorge Álvarez, quiso mostrar su solidaridad con las familias de los fallecidos y con los heridos, ”uniéndonos a su dolor en este en estos momentos en los que la incomprensión los invade”.
Jorge Álvarez junto con el número 1 de la candidatura de Cidadáns Centrum por la provincia de Pontevedra, Antonio Bibián, quisieron también animar a todos los servicios de emergencia que están atendiendo a heridos y familiares. “Nunca es verdaderamente pagado el trabajo que desarrollan, especialmente en momentos como éste”.

CIDADÁNS CENTRUM AVOGA POR POÑERLLE LÍMITES A VELLA POLÍTICA QUE “GOBERNOU DE COSTAS AOS CIDADÁNS”

 

Jorge Álvarez reivindicou o dereito dos galegos a participar na vida política desta Comunidade

 

Santiago, 8 de setembro de 2016.- O candidato a Presidencia da Xunta de Galicia e número 1 pola provincia de A Coruña pola coalicion Cidadáns Centrum nas eleccións ao Parlamento de Galicia, Jorge Álvarez, sinalou esta noite que “o 25 de setembro os galegos e galegas terán unha oportunidade única para poñerlle límites a clase política dos últimos tempos que nos ten acostumados a gobernar de costas a cidadanía”.

 

O candidato por Cidadáns Centrum participou esta noite en Santiago de Compostela na pegada de carteis que marca o inicio da campaña electoral das eleccións autonómicas. Jorge Álvarez reivindicou o dereito dos galegos a participar na vida política desta Comunidade e defendeu a necesidade de dignificala “xa que os vellos políticos nos teñen acostumados a comportamentos pouco éticos e non nos convencen coas súas explicacións e promesas”.

 

O candidato de Cidadáns Centrum pediu o voto para esta formación, xa que trae  “aires novos da man de cidadáns que se presentaron abertamente e foron elixidos nun proceso democrático de primarias para defender os intereses dos coruñeses e pontevedreses nesta cita electoral”.

 

CIDADÁNS CENTRUM DEFIENDE PONERLE LÍMITES A LA VIEJA POLÍTICA QUE “GOBERNÓ DE ESPALDAS A LOS CIUDADANOS”

 

Jorge Álvarez reivindicó el derecho de los gallegos a participar en la vida política de esta Comunidad

 

Santiago, 8 de septiembre de 2016.- El candidato a la Presidencia de la Xunta de Galicia y número 1 por la provincia de A Coruña por la coalición Cidadáns Centrum en las elecciones al Parlamento de Galicia, Jorge Álvarez, señaló esta noche que “el 25 de septiembre los gallegos y gallegas tendrán una oportunidad única para ponerle límites a la clase política de los últimos tiempos que nos tiene acostumbrados a gobernar de espaldas a la ciudadanía”.

 

El candidato por Cidadáns Centrum participó esta noche en Santiago de Compostela en la pegada de carteles que marca el inicio de la campaña electoral de las elecciones autonómicas. Jorge Álvarez reivindicó el derecho de los gallegos a participar en la vida política de esta Comunidad y defendió la necesidad de dignificarla “ya que los viejos políticos nos tienen acostumbrados a comportamientos poco éticos y no nos convencen con sus explicaciones y promesas”.

 

El candidato de Ciudadanos Centrum pidió el voto para esta formación, ya que trae  “aires nuevos de la mano de ciudadanos que se presentaron abiertamente y fueron elegidos en un proceso democrático de primarias para defender los intereses de los coruñeses y pontevedreses en esta cita electoral”.

CIDADÁNS CENTRUM CONCORREN AS ELECCIÓNS AUTONÓMICAS BAIXO O LEMA "CENTRADOS EN GALICIA"

 

O director da campaña da coalición, José Luis Méndez, deu a coñecer hoxe o slogan e o programa co que concorren a cita electoral

 

As propostas formuladas por Cidadáns Centrum dan conta da interrelación entre a cidadanía e o proxecto da coalición

 

Santiago, 6 de setembro de 2016.- O director de campaña da coalición Cidadáns Centrum, José Luis Mendez Otero, deu a coñecer esta mañá o lema e o programa co que a formación optará as eleccións ao Parlamento de Galicia do vindeiro 25 de setembro. “Centrados en Galicia foi o slogan que a formación acordou como o máis representativo do noso espírito e obxectivos”, segundo apuntou José Luis Méndez.

O director da campaña destacou ademais que a Cidadáns Centrum concorre ás eleccións cun “programa sinxelo que pretende loitar contra a desigualdade social avanzando en equidade e en calidade nos servizos públicos e apostando pola rexeneración democrática e a economía social, como un piar para a reactivación económica”.

Así, o programa, cuxo extracto xa se pode consultar nas webs de ámbolos dous partidos (www.centrum-partido.org e www.cidadansdegalicia.es), recolle propostas que avanzan en transparencia como a defensa da necesidade de os altos cargos públicos acrediten a formación necesaria e a experiencia profesional para o exercicio das súas funcións.

Ademais, proponse a eliminación dos privilexios da clase política, o estudio de viabilidade de supresión de Deputacións, empresas ou entes públicos e incluso a fusión dem, o fomento dunha rede eficaz de comunicacións de proximidade, a liberalización de determinados tramos da AP9 e a implantación dunha alternativa real á mesma, entre outras. “Todas as nosas propostas están pensadas para favorecer a interrelación entre a cidadanía e o proxecto político que defendemos”, destacou José Luis Méndez.

 

CIDADÁNS CENTRUM CONCURREN A LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS BAJO EL LEMA "CENTRADOS EN GALICIA"

 

El director de la campaña de la coalición, José Luis Méndez, dio a conocer hoy el eslogan y el programa con el que concurren a la cita electoral

 

Las propuestas formuladas por Ciudadáns Centrum dan cuenta de la interrelación entre la ciudadanía y el proyecto de la coalición

 

Santiago, 6 de septiembre de 2016.- El director de campaña de la coalición Cidadáns Centrum, José Luis Mendez Otero, dio a conocer esta mañana el lema y el programa con el que la formación optará las elecciones al Parlamento de Galicia del próximo 25 de septiembre. “Centrados en Galicia fue el eslogan que la formación acordó como el más representativo de nuestro espíritu y objetivos”, segundo apuntó José Luis Méndez.

El director de la campaña destacó además que Cidadáns Centrum concurre a las elecciones con un “programa sencillo que pretende luchar contra la desigualdad social avanzando en equidad y en calidad en los servicios públicos y apostando por la regeneración democrática y la economía social, como un pilar para la reactivación económica”.

Así, el programa, cuyo extracto ya se puede consultar en las webs de ambos partidos (www.centrum-partido.org y www.cidadansdegalicia.es), recoge propuestas que avanzan en transparencia como la defensa de la necesidad de los altos cargos públicos acrediten la formación necesaria y la experiencia profesional para el ejercicio de sus funciones.

Además, se propone la eliminación de los privilegios de la clase política, el estudio de viabilidad de supresión de diputaciones, empresas o entes Públicos superfluos e incluso la fusión de municipios, el fomento de una red eficaz de comunicaciones de proximidad, la liberalización de determinados tramos da AP9 y la implantación de una alternativa real a la misma, entre otras. “Todas nuestras propuestas están pensadas para favorecer la interrelación entre la ciudanía y el proyecto político que defendemos”, destacó José Luis Méndez.

Propostas
Nota programa 25S (06-09).pdf
Documento Adobe Acrobat [422.1 KB]

JORGE ÁLVAREZ DESTACA QUE O CASO DO EX MINISTRO SORIA OBRIGA AÍNDA MÁIS A UNHA REXENERACIÓN DEMOCRÁTICA

 

Cidadáns Centrum esixirá responsabilidade aos cargos públicos e un comportamento exemplar “como esixe o máximo respecto aos cidadáns”

 

Santiago, 5 de setembro de 2016.- O candidato a Presidencia da Xunta de Galicia pola coalición Cidadáns Centrum, Jorge Álvarez Castrillón, referiuse ao caso do ex ministro José Manuel Soria que se postula como director do Banco Mundial en representación de España, como un feito “lamentable que vén a redundar aínda mais na necesidade dunha rexeneración democrática”.

Para Jorge Álvarez “non son de recibo as explicacións que estamos recibindo os cidadáns por parte do Goberno en funcións de Mariano Rajoy” e moito menos o descoñecemento que está a amosar o presidente en funcións. Neste sentido, instou a Alberto Núñez Feijoo, líder do PP en Galicia, a que “nos explique a todos os galegos e galegas esta conduta do seu partido en Madrid”.

Jorge Álvarez Castrillón reiterou a necesidade “cada día máis imperiosa dunha rexeneración democrática” xa que “a corrupción, o nepotismo e a falta de ética parecen ser denominador común nos últimos tempos na clase política”.

Neste sentido, salientou que Cidadáns Centrum vén traer aires novos ao escenario político e afirmou que “non dubidaremos en pedir responsabilidade aos cargos públicos e sobre todo un comportamento exemplar, como esixe o máximo respecto aos cidadáns”.

 

JORGE ÁLVAREZ DESTACA QUE El CASO DEL EX MINISTRO SORIA OBLIGA AUN MÁS A UNA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

 

Ciudadáns Centrum exigirá responsabilidad a los cargos públicos y un comportamiento ejemplar “como exige el máximo respeto a los ciudadanos”

 

Santiago, 5 de septiembre de 2016.- El candidato a la Presidencia de la Xunta de Galicia por la coalición Ciudadáns Centrum, Jorge Álvarez Castrillón, se refirió al caso del ex ministro José Manuel Soria que se postula como director ejecutivo del Banco Mundial en representación de España, como un hecho “lamentable que viene a redundar aún más en la necesidad de una regeneración democrática”.

Para Jorge Álvarez “no son de recibo las explicaciones que estamos recibiendo los ciudadanos por parte del Gobierno en funciones de Mariano Rajoy” y mucho menos el desconocimiento que está mostrando el presidente en funciones.  En este sentido, instó a Alberto Núñez Feijoo, líder del PP en Galicia, a que “nos explique a todos los gallegos y gallegas esta conducta do su partido en Madrid”.

Jorge Álvarez Castrillón reiteró la necesidad “cada día más imperiosa de una regeneración democrática” ya que “la corrupción, el nepotismo y la falta de ética parecen ser denominador común en los últimos tiempos en la clase política”.

En este sentido, destacó que Ciudadáns Centrum quiere traer aires nuevos al escenario político y afirmó que “no dudaremos en pedir responsabilidad a los cargos públicos y sobre todo un comportamiento ejemplar, como exige el máximo respeto a los ciudadanos”.

 

Departamento de Comunicación

prensa@centrum-partido.org
Móvil: 630023556

Presentación na praza da Quintana o día 3 de setembro

LISTA DE CANDIDATOS CIRCUNSCRIPCIÓN DE A CORUÑA AUTONÓMICAS 25 S

 

1. JORGE JUAN ÁLVAREZ CASTRILLÓN
2. MARTIN GIRONDO MEIJOME
3. JOSÉ LUIS MÉNDEZ OTERO
4. REBECA MARTINEZ OTERO
5. CAROLINA BARRERO LÓPEZ
6. DOLORES ALDARIZ LEON
7. LESMES ANICETO GUTIÉRREZ DE LA RUBIA
8. MONICA QUINTANA
9. PABLO GARCÍA FETEIRA
10. SANTIAGO OTERO ASOREY
11. ALBERTO LUIS BANDE BUJÁN
12. MARÍA DEL CARMEN VILLAR RODRÍGUEZ
13. JAIME ELIAS GARCÍA NAVARRO
14. SOJHAYLA JOSEFINA MENDIETA CELEDÓN
15. MARGARITA MORILLO ALVAREZ
16. LEONARDO DÍAZ COTÓN
17. VISITACION LÓPEZ GÓMEZ
18. AMADOR VÁZQUEZ MANZANO
19. SEVERINO SUAREZ ALEN
20. ANA MARIA ABALDE CAMPAÑA
21. MARIO CARDESO RECAREY
22. CARLOS OLIVA CASTELLÓ
23. MARIA DEL CARMEN BELLO VÁZQUEZ
24. JOSE ADOLFO REYMONDEZ COLLAZO
25. CASILDA ROLAN MARTINEZ
 

SUPLENTES
26. ALFONSO JOSE FERRANDO GIRAUT
27. MARÍA ERMINDA BIBIÁN SOMOZA
28. ANTONIO CASTRO GALANTE


LISTA DE CANDIDATOS CIRCUNSCRIPCIÓN DE PONTEVEDRA AUTONÓMICAS 25 S

 

1. JOSE ANTONIO BIBIAN SOMOZA
2. LUCIA MANEIRO SANTAMARÍA
3. MANUEL IGLESIAS FUENTES
4. MARÍA JOSÉ GALLEGO ALFONSO
5. EMILIO FROJÁN FERNÁNDEZ
6. ELENA RODRÍGUEZ CARRACEDO
7. MARIA MERCEDES TOURIÑO FERNANDEZ
8. PEDRO MARÍA LARRAURI PUEBLA
9. JOSEFA VARELA CUIÑA
10. MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
11.CARMEN MANUELA MARTINEZ OTERO
12.JOSE MANUEL HORTELANO GUISADO
13.JAVIER NEMESIO LAMAS VARELA
14.MARÍA DEL CARMEN ALLERES TRONCOSO
15.FLORENTINO VÁZQUEZ GARCÍA
16.JAVIER MARTÍNEZ CARDALDA
17. MARIA JESUS GARCIA CARREIRA
18.MARÍA AURORA GAYARRE SURIO
19.MARÍA JOSEFA CESPÓN VIDAL
20.MIGUEL ANTONIO SENAC SANCHEZ-ANAUT
21.MARÍA DEL CARMEN REY BASTEIRO
22. JUAN BAUTISTA MIGUEL ARANDA CATALA

 

SUPLENTES:

23.CONCEPCIÓN LEÓN CAMINO
24.AGUSTÍN GALLEGO VIGO
25.MARÍA DEL CARMEN MÉNDEZ PACHECO
26. ALEJANDRO PREGUE LÓPEZ
27. PEDRO MONTAÑA LOUZAO

O ENXEÑEIRO TÉCNICO JORGE JUAN ÁLVAREZ CASTRILLÓN SERÁ O CANDIDATO A XUNTA DE GALICIA POLA COALICIÓN CIDADÁNS-CENTRUM

 

José Luís Méndez e José Antonio Bibián presidiron o comité electoral encargado de elaborar as listas da coalición polas provincias de A Coruña e Pontevedra José Antonio Bibián encabezará a lista pola provincia pontevedresa

 

Santiago, 20 de agosto de 2016.- O enxeñeiro técnico agrícola Jorge Álvarez Castrillón será o candidato a Xunta de Galicia nas vindeiras eleccións ao Parlamento galego que terán lugar o 25 de setembro pola coalición Cidadáns-Centrum. Así o acordou este venres o comité electoral creado pola coalición Cidadáns-Centrum do que forman parte varios membros das executivas de Cidadáns de Galicia e Vía Centrum Partido Demócrata.

Durante a xuntanza, na que estiveron presentes os dous presidentes dos dous partidos que forman a coalición, José Antonio Bibián por Cidadáns de Galicia e José Luís Méndez por Centrum, tamén se pecharon as listas das provincias de A Coruña e Pontevedra.

Deste xeito, os primeiros postos da lista pola provincia de A Coruña ao Parlamento de Galicia quedaron ocupados polas seguintes persoas:

1.- Jorge Juan Álvarez Castrillón

2.- Martín Girondo Meijome

3.- José Luís Méndez Otero

4.- Rebeca Martínez Otero

5.- Carolina Barrero López

6.- Margarita Morillo Álvarez

7.- Lesmes Aniceto Gutiérrez de la Rubia

A lista de Pontevedra quedou integrada nos sete primeiros postos por:

1.- José Antonio Bibián Somoza

2.- Lucía Maneiro Santamaría

3.- Manuel Iglesias Fuentes

4.-María José Gallego Alfonso

5.- Javier Nemesio Lamas Varela

6.- Elena Rodríguez Carracedo

7.- María Mercedes Touriño Fernández

Tanto José Antonio Bibián como José Luís Méndez coincidiron en sinalar que se trata “dunha candidatura integrada por persoas que proceden de distintos sectores, coñecedoras da realidade galega e do día a día dos galegos, que sofren para chegar a fin de mes, que afogan polos impostos que ameazan a supervivencia dos seus negocios ou empresas, que viven na súa pel unha sanidade a que contribúen relixiosamente pero que adoece de carencias e retrasos; e así unha chea de temas que nos son prioritarios e que hai que mellorar”.

Pola súa banda, Jorge Juan Álvarez manifestou que asume “con responsabilidade o compromiso de explicar e defender o proxecto político de Cidadáns-Centrum a todos os galegos e galegas para que vexan que existe unha vía moderada, ilusionada e sobre todo convencida de que a cidadanía ten que tomar parte na vida política deste país, porque da súa acción e liñas estratéxicas dependen o noso futuro inmediato”.

Jorge Juan Álvarez é ademais empresario na zona de Ferrol e leva 15 anos dedicado ao sector agro forestal ao que accedeu como emprendedor. Membro de varias organizacións de carácter empresarial, ten participado nos últimos anos en foros e debates como experto en cultivos, catastro e temas ambientais.

 

El INGENIERO TÉCNICO JORGE JUAN ÁLVAREZ CASTRILLÓN SERÁ El CANDIDATO A LA XUNTA DE GALICIA POR LA COALICIÓN CIDADÁNS-CENTRUM

 

José Luis Méndez y José Antonio Bibián presidieron el comité electoral encargado de elaborar las listas de la coalición por las provincias de A Coruña y Pontevedra José Antonio Bibián encabezará la lista por la provincia pontevedresa

 

Santiago, 20 de agosto de 2016.- El ingeniero técnico agrícola Jorge Álvarez Castrillón será el candidato a la Xunta de Galicia en las próximas elecciones al Parlamento gallego que tendrán lugar el 25 de septiembre por la coalición Cidadáns-Centrum. Así lo acordó este viernes el comité electoral creado por la coalición Cidadáns-Centrum del que forman parte varios miembros de las ejecutivas de Cidadáns de Galicia y Vía Centrum Partido Demócrata.

Durante la reunión, en la que estuvieron presentes los dos presidentes de los dos partidos que forman la coalición, José Antonio Bibián por Cidadáns de Galicia y José Luis Méndez por Centrum, también se cerraron las listas de las provincias de A Coruña y Pontevedra.

De este modo, los primeros puestos de la lista por la provincia de A Coruña al Parlamento de Galicia quedaron ocupados por las siguientes personas:

1.- Jorge Juan Álvarez Castrillón

2.- Martín Girondo Meijome

3.- José Luis Méndez Otero

4.- Rebeca Martínez Otero

5.- Carolina Barrero López

6.- Margarita Morillo Álvarez

7.- Lesmes Aniceto Gutiérrez de lana Rojiza

La lista de Pontevedra quedó integrada en los siete primeros puestos por:

1.- José Antonio Bibián Somoza

2.- Lucía Maneiro Santamaría

3.- Manuel IglesiasFuentes

4.-María José Gallego Alfonso

5.- Javier Nemesio Lamas Varela

6.- Elena Rodríguez Carracedo

7.- María Mercedes Touriño Fernández

Tanto José Antonio Bibián como José Luis Méndez coincidieron en señalar que se trata “de una candidatura integrada por personas que proceden de distintos sectores, conocedoras de la realidad gallega y del día a día de los gallegos, que sufren para llegar el fin de mes, que se ahogan por los impuestos que amenazan la supervivencia de sus negocios o empresas, que viven en su piel una sanidad a que contribuyen religiosamente pero que presenta carencias y retrasos; y así un montón de temas que nos son prioritarios y que hay que mejorar”.

Por su parte, Jorge Juan Álvarez manifestó que asume “con responsabilidad el compromiso de explicar y defender el proyecto político de Cidadáns-Centrum a todos los gallegos y gallegas para que vean que existe una vía moderada, ilusionada y sobre todo convencida de que la ciudadanía tiene que tomar parte en la vida política de este país, porque de su acción y líneas estratégicas dependen nuestro futuro inmediato”.

Jorge Juan Álvarez es además empresario en la zona de Ferrol y lleva 15 años dedicado al sector agroforestal al que accedió como emprendedor. Miembro de varias organizaciones de carácter empresarial, ha participado en los últimos años en foros y debates como experto en cultivos, catastro y temas ambiental.

 

Candidaturas
Nota Can20-08.pdf
Documento Adobe Acrobat [338.3 KB]

CENTRUM CELEBRA AS SÚAS PRIMARIAS E ELIXIRÁ ESTE XOVES AO CANDIDATO A XUNTA DE GALICIA


A portavoz de Centrum agradece a implicación das bases neste proceso


Santiago, 17 de agosto de 2016.- A portavoz de Vía Centrum Partido Demócrata, Carolina Barrero, vén de destacar a normalidade do proceso de eleccións primarias que o seu partido está desenvolvendo para presentar as listas coas que a formación concurrirá polas provincias de A Coruña y Pontevedra ás vindeiras eleccións autonómicas ao Parlamento de Galicia do 25 de setembro.
Carolina Barrero agradece ademais, en nome de todo o Consello Político de Centrum, “a implicación das bases deste novo partido neste proceso, así como a vontade de participar e implicarse no cambio que Centrum quere introducir na política galega”.
Cabe sinalar que o proceso de primarias está coincidir co de altas de afiliación, polo que a votación para elixir o candidato e os integrantes das listas provinciais se realizará este xoves, 18 de agosto, “para garantir a participación e recoller a vontade do máximo número de afiliados”, sinalou Carolina Barrero.
Vía Centrum Partido Demócrata concorre as eleccións autonómicas galegas en coalición con Cidadáns de Galicia, polo que nos vindeiros días se elaborará a lista de coalición coa que definitivamente ámbalas dúas formacións optarán ao Parlamento de Galicia.

 

CENTRUM CELEBRA SUS PRIMARIAS Y ELEGIRÁ ESTE JUEVES AL CANDIDATO A LA XUNTA DE GALICIA

 

La portavoz de Centrum agradece la implicación de las bases en este proceso


Santiago, 17 de agosto de 2016.- La portavoz de Vía Centrum Partido Demócrata, Carolina Barrero, quiere destacar la normalidad del proceso de elecciones primarias que su partido está desarrollando para presentar las listas con las que la formación concurrirá por las provincias de A Coruña y Pontevedra a las próximas elecciones al Parlamento de Galicia de 25 de septiembre.
Carolina Barrero agradece además, en nombre de todo el Consejo Político de Centrum, “la implicación de las bases de este nuevo partido en este proceso, así como la voluntad de participar e implicarse en el cambio que Centrum quiere introducir en la política gallega”.
Cabe señalar que el proceso de primarias está coincidiendo con el de altas de afiliación, por lo que la votación para elegir el candidato y los integrantes de las listas provinciales se realizará este jueves, 18 de agosto, “para garantizar la participación y recoger la voluntad del máximo número de afiliados”, señaló Carolina Barrero.
Vía Centrum Partido Demócrata concurre a las elecciones autonómicas gallegas en coalición con Cidadáns de Galicia, por lo que en los próximos días se elaborará la lista de coalición con la que definitivamente ambas dos formaciones optarán al Parlamento de Galicia.

Un saludo,
Departamento de Comunicación
prensa@centrum-partido.org
Móvil: 630023556

CENTRUM E CIDADÁNS DE GALICIA CONCORRERÁN EN COALICIÓN ÁS PRÓXIMAS ELECCIÓNS AUTONÓMICAS DO 25 DE SETEMBRO

 

José Luís Méndez e José Antonio Bibián coinciden en sinalar que se trata dunha oportunidade única para trasladarlle aos galegos un proxecto consensuado de centro

 

Santiago, 12 de agosto de 2016.- O novo partido político Vía Centrum Partido Demócrata xunto co consolidado Cidadáns de Galicia concorrerán en coalición polas provincias de A Coruña e Pontevedra a vindeira cita electoral ao Parlamento de Galicia do 25 de setembro. Así o formalizaron os seus respectivos presidentes ante a Xunta Electoral Central este xoves. Tanto José Luís Méndez, por parte de Centrum, coma José Antonio Bibián, por parte de Cidadáns de Galicia, coincidiron en sinalar que se trata “dunha oportunidade única para trasladarlle aos galegos e galegas que existen forzas políticas capaces de consensuar unha proposta de centro na Comunidade galega”.

Ámbalas dúas forzas políticas destacan ademais que “Galicia necesita a entrada no Parlamento dunha nova forma de facer política, que sen dogmatismos, oportunismos, libre de clientelismo e oposta ao caciquismo, promova as reformas necesarias para que todos os galegos poidamos disfrutar dunhas institucións plenamente democráticas e transparentes”.

Tanto Centrum coma Cidadáns de Galicia preséntanse a esta cita electoral comprometidos  “con políticas que permitan o desenvolvemento do potencial da economía galega en sectores estratéxicos coma o pesqueiro-marisqueiro, agrogandeiro, industria e turístico” ao tempo que “fomentarán unha política social que contribúa a minorar as crecentes desigualdades sociais”. Ademais, avogan por “un sistema de financiamento autonómico xusto que que atenda as nosas peculiaridades como son a dispersión e o envellecemento da nosa poboación”, destacan José Luís Méndez e José Antonio Bibián.

Para o presidente de Centrum, estes serán uns comicios nos que a nova formación política terá oportunidade de explicar o seu proxecto para Galicia nacido da necesidade de proporcionar a cidadanía canles reais que garanten a súa participación na vida política. Neste sentido, Centrum celebrará eleccións primarias desde o vindeiro luns ata o xoves 18 de agosto co obxetivo de confeccionar as listas polas provincias de A Coruña e Pontevedra. Pola súa banda, Cidadáns de Galicia xa está rematando o seu proceso de primarias.

 

CENTRUM Y CIUDADANOS DE GALICIA CONCURRIRÁN EN COALICIÓN A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE

 

José Luis Méndez y José Antonio Bibián coinciden en señalar que se trata de una oportunidad única para trasladarle a los gallegos un proyecto consensuado de centro

 

Santiago, 12 de agosto de 2016.- El nuevo partido político Vía Centrum Partido Demócrata junto con el consolidado Ciudadanos de Galicia concurrirán en coalición por las provincias de A Coruña y Pontevedra a la próxima cita electoral al Parlamento de Galicia del  25 de septiembre. Así lo formalizaron sus respectivos presidentes ante la Junta Electoral Central este jueves. Tanto José Luis Méndez, por parte de Centrum, como José Antonio Bibián, por parte de Ciudadanos de Galicia, coincidieron en señalar que se trata “de una oportunidad única para trasladarle a los gallegos y gallegas que existen fuerzas políticas capaces de consensuar una propuesta de centro en la Comunidad gallega”.

Ambas fuerzas políticas destacan además que “Galicia necesita la entrada en el Parlamento de una nueva forma de hacer política, que sin dogmatismos, oportunismos, libre de clientelismos  y contraria al caciquismo, promueva las reformas necesarias para que todos los gallegos podamos disfrutar de unas instituciones plenamente democráticas y transparentes”.

Tanto Centrum como Ciudadanos de Galicia se presentan a esta cita electoral comprometidos  “con políticas que permitan el desarrollo del potencial de la economía gallega en sectores estratégicos como el pesquero-marisquero, agro ganadero, industrial y turístico” y  “fomentarán una política social que contribuya a disminuir las crecientes desigualdades sociales”.  Además, defienden “un sistema de financiación autonómica justo que atienda nuestras peculiaridades como son la dispersión y el envejecimiento de nuestra población”, destacan José Luis Méndez y José Antonio Bibián.

Para el presidente de Centrum, estos serán unos comicios en los que la nueva formación política tendrá oportunidad de explicar su proyecto para Galicia nacido de la necesidad de proporcionar a la ciudadanía instrumentos reales que garanticen su participación en la vida política. En este sentido, Centrum celebrará elecciones primarias desde el próximo lunes hasta el jueves 18 de agosto con el objetivo de elaborar las listas por las provincias de A Coruña y Pontevedra. Por su parte, Ciudadanos de Galicia está terminando ya su proceso de primarias.

Un saludo,

Departamento de Comunicación

prensa@centrum-partido.org
Móvil: 630023556

Coalición con Ciudadans de Galicia
Nota C12-08.pdf
Documento Adobe Acrobat [331.0 KB]

CENTRUM SOLIDARÍZASE COAS FAMILIAS GALEGAS QUE ESTÁN SUFRINDO A VAGA DE LUMES QUE ASOLA GALICIA

 

A portavoz de Centrum agradeceu “o impagable traballo das brigadas contraincencios e as forzas de seguridade”

 

Santiago, 11 de agosto de 2016.- A portavoz de Centrum, Carolina Barrero, quixo mandar esta mañá unha mensaxe de solidariedade con aqueles veciños e familias galegas que estes días están vendo como se pon en perigo a súa integridade física por mor da vaga de lumes que afecta numerosos puntos da xeografía galega. “Co lume sufrimos todos os galegos, pero moi especialmente aqueles veciños que se ven obrigados a abandonar os seus fogares ante a proximidade do fume e as lapas”, sinalou.

Carolina Barrero quixo agradecer tamén “o impagable traballo que están  realizar as brigadas contraincendios e as forzas de seguridade, que poñen todo da súa parte para que o lume non se estenda aínda máis”.

A portavoz de Centrum destacou ademais que non son momentos para pedir explicacións nin responsabilidades pero sinalou que “esta situación esixe unha reflexión sobre a política contraincendios da Comunidade galega que deberá ser abordada e avaliada no seu momento e por suposto, modificada”.

Finalmente, Carolina Barrero fixo un chamamento a cidadanía para que denuncie calquera actuación que consideren anormal nos montes galegos e que poda derivar nun novo foco que poña en perigo o pulmón natural de Galicia “como son os nosos montes”.

 

CENTRUM SE SOLIDARIZA CON LAS FAMILIAS GALLEGAS QUE ESTÁN SUFRIENDO LA OLA DE INCENDIOS QUE ASOLA GALICIA

 

La portavoz de Centrum agradeció “el impagable trabajo de las brigadas contraincendios y las fuerzas de seguridad”

 

Santiago, 11 de agosto de 2016.- La portavoz de Centrum, Carolina Barrero, quiso mandar esta mañana un mensaje de solidaridad con aquellos vecinos y familias gallegas que estos días están viendo cómo se pone en peligro su integridad física por la ola de incendios que afecta a numerosos puntos de la geografía gallega. “Con el fuego sufrimos todos los gallegos, pero muy especialmente aquellos que se ven obligados a abandonar sus hogares ante la cercanía del humo y las llamas”, señaló.

Carolina Barrero quiso agradecer también “el impagable trabajo que están realizando las brigadas contraincendios y las fuerzas de seguridad, que ponen todo de su parte para que el fuego no se extienda aún más”.

La portavoz de Centrum destacó además que no son momentos para pedir explicaciones ni responsabilidades pero señaló que “esta situación exige una reflexión sobre la política contraincendios de la Comunidad gallega que deberá ser abordada y evaluada en su momento y, por supuesto, modificada”.

Finalmente, Carolina Barrero hizo un llamamiento a ciudadanía para que denuncie cualquier actuación que consideren anormal en los montes gallegos y que pueda derivar en un nuevo foco “que ponga en peligro el pulmón natural de Galicia, como son nuestros montes”.

Nota de Prensa do día 11-08
Nota P11-08.pdf
Documento Adobe Acrobat [323.8 KB]

O presidente de Vía Centrum Partido Demócrata, José Luís Méndez, e a portavoz deste novo partido político, Carolina Barrero, presentaron esta tarde esta opción política ante afiliados, simpatizantes e interesados nesta proposta de centro.

 

El presidente de Vía Centrum Partido Demócrata, José Luis Méndez, y la portavoz de este nuevo partido político, Carolina Barrero, presentaron esta tarde esta opción política ante afiliados, simpatizantes e interesados en esta propuesta de centro.

 

Un saludo.   Departamento de Comunicación de Centrum   prensa@centrum-partido.org    Móvil: 630023556

 

NACE EN GALICIA VÍA CENTRUM PARTIDO DEMÓCRATA, UNHA NOVA OPCIÓN POLÍTICA DESTINADA A RECUPERAR A VOZ VIVA DA CIDADANÍA...

Nota de Prensa
Nota 09-08.docx
Documento Microsoft Word [47.0 KB]